Areas of Expertise

  • Epigenetics
  • Reproductive Biology

Teaching

  • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

    Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd รข thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

  • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

    Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.