Areas of Expertise

 • Epigenetics
 • Reproductive Biology

Teaching

 • PM-008 Foundation Applied Medical Sciences Skills Development 2

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-246C Datblygu Sgiliau Biocemeg II

  Nod y modiwl hwn yw datblygu'r sgiliau mae eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg. Bydd myfyrwyr yn cwrdd â thiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau at ddiben datblygu eu sgiliau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys ysgrifennu traethodau, cyflwyno a dadansoddi papurau ymchwil.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PMGM11 Introduction to Human Genetics and Genomics

  The Introduction to Human Genetics and Genomics module is a subject-specific module in the MSc Genomic Medicine programme. This unit will provide essential and contemporary knowledge relating to genetic science and genetic disease. The module will prepare participants to understand disease genetics, how genomic medicine can be utilised to elucidate disease mechanisms and biology in the context of genomic medicine. It will provide core knowledge underpinning later modules in bioinformatics and statistics. This module will serve as a foundation for those wishing to advance their careers within the NHS in genomic medicine.