Dr Heledd Iago
Lecturer
Swansea University Medical School
Telephone: (01792) 602402
Room: Academic Office - 135
First Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Teaching

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-200C Dadansoddiad Geneteg II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

Supervision

 • As detailed - Data mining patterns of receptor-drug interactions across vast biological and chemical space (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jonathan Mullins
 • Development of automated in silico pharmacological profiling tools (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jonathan Mullins
 • Development of a comprehensive 3D structural database of human proteomic variation and pan-proteomic interaction with the most widely prescribed drugs. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jonathan Mullins
 • An in silico platform for the drug screening of human CYP2D6 variants (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jonathan Mullins