Areas of Expertise

 • Legal and Social History
 • Criminal Justice
 • Law and Minority Languages
 • Devolution

Publications

 1. Adolygiad o "Cofiant Cledwyn Hughes: Un o Wŷr Mawr Môn a Chymru" gan D. Ben Rees (Tal-y-bont: Y Lolfa, 2017).. Y Traethodydd Ebrill 2018(725), 125-128.
 2. "Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Deddf Iaith 1967 a'r Gwaddol Heddiw", Darlith Flynyddol Barn (crynodeb), Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Barn Medi 2017(656), 18-19.
 3. Is Ireland a Bilingual State?. Northern Ireland Legal Quarterly 66(3), 199-221.
 4. Is Breaking up Hard to do? The Case for a Separate Welsh Jurisdiction. The Irish Jurist 57, 61-93.
 5. Language Rights in Criminal Proceedings and BREXIT: What have we got to lose?. European Human Rights Law Review 2017(2), 155-168.

See more...

Teaching

 • CY-358 Y Gymraeg, Datganoli a'r Gyfraith

  Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig.

 • LA-398 Cymraeg y Gyfraith

  This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era. It is available through the medium of Welsh only. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. Mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

 • LAA305 Legal History of Wales

  This module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity

 • LAA307 Cymru'r Gyfraith

  This module analyses the idea of Wales as a distinctive legal entity in the post-devolution era. It is available through the medium of Welsh only and is delivered on a cross-institutional, collaborative basis, in accordance with the university's commitment to the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi y syniad o Gymru fel endid cyfreithiol neilltuol yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. Mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig a bydd yn cael ei gyflwyno ar sail traws-sefydliadol, cydweithredol, yn unol ac ymrwymiad y brifysgol i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 • LAA348 Cymraeg y Gyfraith

  This module analyses the legal status of the Welsh language in the post-devolution era. It is available through the medium of Welsh only. Mae'r modiwl hwn yn dadansoddi statws gyfreithiol yr iaith Gymraeg yn y cyfnod ôl-ddatganoledig. Mae ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

 • LAAUX00 Legal History of Wales Part 1

  This twenty credit module traces the various strands of Wales¿s legal history from its beginnings to the present day, identifying and assessing the importance of the native Welsh, Roman and English influences to Wales¿s modern legal and social identity.

Supervision

 • The effect of the campaign for the disestablishment of the Church in Wales upon the development of national feeling in Wales. I believe that the title is still satisfactory. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Louise Miskell
  Other supervisor: Prof Richard Parry

Research Groups

 • Director

  Hywel Dda Institute