Mr Keith Bradley-Adams
Senior Lecturer
Nursing
Room: Office - 208
First Floor
Glyndwr Building
Singleton Campus

Teaching

 • SHG367 Return to Practice

  The module is intended to allow nurses to study the theoretical and practical aspects of the contemporary role of the nurse. Students will learn how the structure of NHS settings has changed in the last few years to make it easier for health care professionals, and in particular nurses, to deliver continuously high standards of care. This module is suitable for: ¿ Qualified nurses and health visitors (HVs)whose registration has lapsed to return to practice in line with the PREP Standards (NMC, 2011) ¿ Qualified nurses whose registration is subject to sanctions imposed by the NMC and are required by the NMC to undertake the return to practice programme. (The Nursing and Midwifery Order, 2001) ¿ EU & EEA qualified nurses to register in the UK in line with Registering as a nurse or midwife in the UK (NMC, 2011). ¿ Registered nurses / HVs seeking to update and refresh their skills and knowledge. ¿ Registered nurses / HVs identified by their employer as requiring an update to refresh their skills and knowledge.

 • SHGM12 Physical Health Issues in Adult Mental Health Practice

  The aim of the module is to equip health and social care professionals to respond to the physical health needs of adults with mental health problems, as this client group has high levels of morbidity and mortality. The module aims to better equip staff to work between primary and secondary care to ensure that the range of health needs are met. During the module there will be opportunities for staff to develop physical healthcare assessment skills and engage in health promotion strategies.

 • SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 • SHP309 Applied Psychology, Health, Illness and Medicine

  This module examines the practical application of psychology to health, illness and medicine.