Teaching

 • SHG270 Return to Practice

  The module is intended to allow nurses to study the theoretical and practical aspects of the contemporary role of the nurse. Students will learn how the structure of NHS settings has changed in the last few years to make it easier for health care professionals, and in particular nurses, to deliver continuously high standards of care. This module is suitable for: ¿ Qualified nurses whose registration has lapsed to return to practice in line with the PREP Standards (NMC, 2010) ¿ Qualified nurses whose registration is subject to sanctions imposed by the NMC and are required by the NMC to undertake the return to practice programme. (The Nursing and Midwifery Order, 2001) ¿ EU & EEA qualified nurses to register in the UK in line with Registering as a nurse or midwife in the UK (NMC, 2011).

 • SHG3098 Introduction to Mentorship for Practice Nurses

  This is an innovative module that prepares practice nurses to support junior practice nurses and health care assistants in line with the General Practice Nursing Standards (RCN, 2012).

 • SHG391 Contemporary issues in Healthcare Practice

  Contemporary issues in healthcare practice aims to introduce students to concepts of contemporary healthcare practice by promoting professional development and management in practice. It also links theory to practice situations through group work, discussion and debate and aims to consolidate learning in practice.

 • SHG392 Health Care and the Law

  The aim of the module is to raise awareness of the legal principles that underpin health care.

 • SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 • SHP309 Applied Psychology, Health, Illness and Medicine

  This module examines the practical application of psychology to health, illness and medicine.