Mae Robert Rhys yn Ddarllenydd mewn Llenyddiaeth Gymraeg. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Canolfan Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Llenyddiaeth o 1800 hyd at y presennol yw ei faes arbenigol, a chyhoeddodd gyfrolau ar Waldo Williams, Daniel Owen a James Hughes.
Y tu fa’s i furiau’r Brifysgol Robert Rhys yw Cadeirydd y cwmni sy’n cyhoeddi’r cylchgrawn Barn.

Meysydd Arbenigol: Bywyd a Gwaith D. J. Williams, Abergwaun; Barddoniaeth Waldo Williams; Daniel Owen; Llenyddiaeth y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg; Barddoniaeth Ddiweddar; Cyfeiriadaeth a Rhyngdestunoldeb

Publications

 1. (2014). Golygiad o nofel Daniel Owen, Y Dreflan, gyda rhagymadrodd, nodiadau a geirfa.. (Y Dreflan: Ei Phobl a'i Phethau). : Dalen Newydd
 2. (2014). Golygiad o holl gerddi hysbys Waldo Williams. (Waldo Williams: Cerddi 1922-1970). : Gomer
  doi:
 3. Ni thraetha’r môr ei maint”: Cerddi ‘Almaenig’ Waldo Williams yn 1946’. Llen Cymru 34(1)-236.

Supervision

 • Beth yw'r manteision a ddaw yn sgil dathlu treftadaeth lenyddol ardal, a sut orau y dylid gwneud hynny? (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Ystyriaethau ynghylch sut y dylid darllen barddoniaeth Gwyn Thomas. (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Agweddau ar salwch meddwl mewn llenyddiaeth Gymraeg (Aspects of mental illness in Welsh-language Literature) (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • 'Mae Theomemphus yn Hen gan Dafydd Rowlands: Astudiaeth destunol, ryngdestunol a chyd-destunol ' (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • Astudiaeth o’r Wasg Gymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Gethin Matthews
 • Y Stori Fer Gymraeg, 1970-1985. (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • 'Ffarwel i''''r Abswrd? : Agweddau ar y Theatr Gymraeg Gyfoes' (awarded 2017)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam