Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Wedi ennill gradd yn y Gymraeg a Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Caerdydd, euthum ymlaen i Goleg Iesu, Rhydychen i astudio ar gyfer gradd MSt. mewn Astudiaethau Celtaidd, a’i hennill gyda rhagoriaeth. Dychwelais i Brifysgol Caerdydd gan gwblhau doethuriaeth yno ar waith T. Gwynn Jones, W. B. Yeats a Cheltigrwydd yn 2013. Ers Medi 2013 rwy’n ddarlithydd yma yn Abertawe.
- Aelod o bwyllgor gwaith y Gymdeithas Gerdd Dafod, Barddas
- Aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn Tu Chwith

Maes neu Feysydd Arbenigol: Gwaith T. Gwynn Jones; Gwaith W. B. Yeats; Y berthynas rhwng Celtigrwydd, moderniaeth a rhamantiaeth; Theori ôl-drefedigaethol

Publications

  1. 'And I of the Other Land’: Identity in T. Gwynn Jones’s English-Language Poetry. The International Journal of Welsh Writing in English 1(1), n/a