Professor Christine James
Professor Emeritus (Arts & Humanities)
College of Arts and Humanities
Email: JavaScript is required to view this email address.

Wedi graddio BA gyda dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, aeth Christine ymlaen i astudio ar gyfer gradd PhD ym maes testunau Cyfraith Hywel (cyfreithiau brodorol Cymru). Bu’n swyddog golygyddol ar y Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Gwasg Prifysgol Cymru, 1986) / The Oxford Companion to the Literatures of Wales (Oxford University Press, 1986), cyn cael ei phenodi i staff Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae hi bellach yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi, lle y mae’n dysgu ar amrywiaeth eang o fodiwlau ar y cwrs gradd yn y Gymraeg ac yn gyfarwyddwr astudiaethau israddedig sydd yn cynnwys y Gymraeg. Mae Christine James yn Gymrawd o’r Academi Gymreig (Llenyddiaeth Cymru) ers 2010. Mae hefyd yn Brifardd, wedi ennill Coron Eisteddfod Genedlaethol Eryri a’r Cyffiniau, 2005, ac fe’i hetholwyd yn Archdderwydd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain ar gyfer y cyfnod 2013-16 – y fenyw gyntaf erioed i ddal y swydd honno.

Areas of Expertise

 • Medieval Welsh literature
 • Cyfraith Hywel (native Welsh law)
 • Early free-metre poetry in Welsh
 • Literature of the valleys of south-east Wales
 • Creative writing (poetry)

Publications

 1. (2013). Machlud Cyfraith Hywel: Golygiad o BL Add 22356. Cambridge: Seminar Cyfraith Hywel
 2. Rhianedd a maswedd a miwsig, ffarwel": hwylio am India'r Gorllewin yn niwedd yr unfed ganrif ar bymtheg. Llen Cymru 36, 5-41.
 3. Rhwng y Llinellau. Bala: Cyhoeddiadau Barddas.
 4. 'Duw a gadwo'r frenhines!: Carol y Naw Concwerwr ac 1588'. Llen Cymru 34, 29-61.
 5. 'Pigion pellach am y pelican'. Llen Cymru 32, 194-197.

See more...

Teaching

 • CY-229 Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â rhai o brif nodweddion ysgrifennu creadigol, a'u hymarfer, gyda'r nod o lunio ffolio o waith creadigol mewn sawl cyfrwng, gan gynnwys barddoniaeth a rhyddiaith. Byddwn yn darllen ac yn dadansoddi testunau llenyddol yn y dosbarth er mwyn archwilio'r elfennau `creadigol¿ ynddynt, a gosodir gwaith darllen rheolaidd ynghyd â thasgau ysgrifennu rheolaidd. Bydd cyfle i chi drafod eich cynhyrchion gyda'ch cyd-fyfyrwyr a chyda thiwtoriaid y modiwl.

Supervision

 • Rhiannon of the Mabinogi and her People: a critical study (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Liz Herbert Mcavoy