Lecturer
Cymraeg
Telephone: (01792) 602394
Email: JavaScript is required to view this email address.

I completed my undergraduate studies here in the Welsh department at Swansea in 2011. I then decided to do a Masters through Research and a PhD here, both funded by the AHRC. My Masters through Research thesis considered to what extent Gwenlyn Parry could be consodered an absurdist playwright. The PhD allowed me to look at the Theatre of the Absurd in Wales in more detail and to answer the following question - is it time to bid farwell to the Theatre of the Absurd in Wales? I'm currently developing an element of the PhD, the work on Aled Jones Williams by comparing him with a Catalan playwright Sergi Belbel. 

Areas of Expertise

 • Theatr yr Abswrd
 • Y theatr Gymraeg gyfoes
 • Llenyddiaeth ddiweddar

Publications

 1. Ail-ymweld â Theatr yr Absẃrd. Ysgrifau Beirniadol XXXI

See more...

Teaching

 • CY-136 Sgiliau Beirniadol

  Bydd y modiwl hwn yn meithrin sgiliau beirniadol myfyrwyr trwy eu hyfforddi i adnabod nodweddion amryfal ffurfiau llenyddol ac i allu eu trafod yn feirniadol. Trwy ddefnyddio detholiad o destunau cyfoes a fydd yn cynnwys gweithiau buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol ddiweddaraf daw'r myfyrwyr yn ymwybodol o natur y diwylliant llenyddol a chelfyddydol Cymraeg.

 • CY-215 Cymru a'i Sefydliadau

  Fel y mae enw'r modiwl yn ei awgrymu, byddwn yn rhoi sylw i gefndir, datblygiad a swyddogaeth rhai o'n prif sefydliadau cenedlaethol. Ar y sefydliadau diwylliannol y bydd y pwyslais, a chawn weld fod gwreiddiau nifer o'r rhain - sefydliadau megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru - yn ymestyn yn ol i chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Trafodir yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn sefydliad hynafol ac unigryw sy'n perthyn i ni, y Cymry. Rhoddir sylw hefyd i sefydliadau mwy diweddar, fel S4C, Comisiynydd y Gymraeg a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 • CY-228 Storiau Ffantasiol

 • CY-231 Rhyddiaith Realaidd

  Yn y modiwl hwn rhoddir cyflwyniad i ryddiaith realaidd ddiweddar o Ddaniel Owen hyd at Llwyd Owen.

 • CY-232 Canu Protest

  Cynnig blas ar ganu protest llenyddiaeth ddiweddar yw bwriad y modiwl hwn trwy astudio trawstoriad o weithiau o¿r fath gan amrywiaeth o feirdd a chantorion.

 • CY-352 Gwlad Beirdd a Storiwyr

  Wrth ddilyn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn astudio detholiad o destunau llenyddol o'r 20 ganrif a'r 21 ganrif. Astudir cerddi gan Waldo Williams, Gwyn Thomas, Alan Llwyd ac eraill, stori fer hir gan Kate Roberts, drama gan Saunders Lewis a nofelau gan Caradog Prichard, Alun Jones a Mihangel Morgan.

 • CY-355 Llais y Ferch

  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar farddoniaeth gaeth a rhydd y cyfnod diweddar ac yn rhoi sylw hefyd i ymwneud y ferch a byd y canu poblogaidd. Yn ogystal a barddoniaeth, ystyrir cyfansoddiadau gan ferched ar ffurf nofelau, straeon byrion a dramâu. Ymhlith y rhai yr astudir eu gwaith bydd Menna Elfyn a Nesta Wyn Jones, Heather Jones a Meinir Gwilym, Kate Roberts ac Eigra Lewis Roberts, Angharad Tomos a Caryl Lewis.

 • CY-357 Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry

  Amcan y modiwl yw edrych ar ddau o brif dramodwyr y Gymraeg, sef Saunders Lewis a Gwenlyn Parry, ac ystyried crefft y ddrama. Dysgir am rôl gwahanol gwmnïau theatr Cymru heddiw, gan gynnwys y Theatr Genedlaethol.

Supervision

 • Ystyriaethau ynghylch sut y dylid darllen barddoniaeth Gwyn Thomas. (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2016 Present Lecturer in Welsh Swansea University
2015 2016 Lecturer in Welsh Cardiff University

Key Grants and Projects

 • PhD (AHRC) 2012 - 2016

 • MA through Research (AHRC) 2011 - 2012

Administrative Responsibilities

 • Swyddog Derbyn - College of Arts and Humanities

  2017 - 2018