Lecturer
Cymraeg
Telephone: (01792) 602394
Email: JavaScript is required to view this email address.

Graddiais yn y Gymraeg o’r adran hon yn 2011. Arhosais yma rhwng 2011- 2016 i ddilyn MA trwy Ymchwil cyn mynd ymlaen i gwblhau PhD dan nawdd yr AHRC. Roedd yr MA trwy Ymchwil yn ystyried perthynas dramâu Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd tra bod y PhD yn cynnig cyfle i mi ystyried maes Theatr yr Absẃrd ymhellach gan ofyn -  a yw hi’n amser ffarwelio â’r math hwn o theatr yng Nghymru erbyn hyn? 

Areas of Expertise

 • Theatr yr Abswrd
 • Y theatr Gymraeg gyfoes
 • Llenyddiaeth ddiweddar

Teaching

 • CY-136 Sgiliau Beirniadol

  Bydd y modiwl hwn yn meithrin sgiliau beirniadol myfyrwyr trwy eu hyfforddi i adnabod nodweddion amryfal ffurfiau llenyddol ac i allu eu trafod yn feirniadol. Trwy ddefnyddio detholiad o destunau cyfoes a fydd yn cynnwys gweithiau buddugol yr Eisteddfod Genedlaethol ddiweddaraf daw'r myfyrwyr yn ymwybodol o natur y diwylliant llenyddol a chelfyddydol Cymraeg.

 • CY-215 Cymru a'i Sefydliadau

  Fel y mae enw'r modiwl yn ei awgrymu, byddwn yn rhoi sylw i gefndir, datblygiad a swyddogaeth rhai o'n prif sefydliadau cenedlaethol. Ar y sefydliadau diwylliannol y bydd y pwyslais, a chawn weld fod gwreiddiau nifer o'r rhain - sefydliadau megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru - yn ymestyn yn ol i chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Trafodir yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn sefydliad hynafol ac unigryw sy'n perthyn i ni, y Cymry. Rhoddir sylw hefyd i sefydliadau mwy diweddar, fel S4C, Comisiynydd y Gymraeg a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 • CY-228 Storiau Ffantasiol

 • CY-231 Rhyddiaith Realaidd

  Yn y modiwl hwn rhoddir cyflwyniad i ryddiaith realaidd ddiweddar o Ddaniel Owen hyd at Llwyd Owen.

 • CY-232 Canu Protest

  Cynnig blas ar ganu protest llenyddiaeth ddiweddar yw bwriad y modiwl hwn trwy astudio trawstoriad o weithiau o¿r fath gan amrywiaeth o feirdd a chantorion.

 • CY-352 Gwlad Beirdd a Storiwyr

  Wrth ddilyn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn astudio detholiad o destunau llenyddol o'r 20 ganrif a'r 21 ganrif. Astudir cerddi gan Waldo Williams, Gwyn Thomas, Alan Llwyd ac eraill, stori fer hir gan Kate Roberts, drama gan Saunders Lewis a nofelau gan Caradog Prichard, Alun Jones a Mihangel Morgan.

 • CY-355 Llais y Ferch

  Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar farddoniaeth gaeth a rhydd y cyfnod diweddar ac yn rhoi sylw hefyd i ymwneud y ferch a byd y canu poblogaidd. Yn ogystal a barddoniaeth, ystyrir cyfansoddiadau gan ferched ar ffurf nofelau, straeon byrion a dramâu. Ymhlith y rhai yr astudir eu gwaith bydd Menna Elfyn a Nesta Wyn Jones, Heather Jones a Meinir Gwilym, Kate Roberts ac Eigra Lewis Roberts, Angharad Tomos a Caryl Lewis.

 • CY-357 Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry

  Amcan y modiwl yw edrych ar ddau o brif dramodwyr y Gymraeg, sef Saunders Lewis a Gwenlyn Parry, ac ystyried crefft y ddrama. Dysgir am rôl gwahanol gwmnïau theatr Cymru heddiw, gan gynnwys y Theatr Genedlaethol.

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2016 Present Darlithydd yn y Gymraeg Prifysgol Abertawe
2015 2016 Darlithydd yn y Gymraeg Prifysgol Caerdydd

Key Grants and Projects

 • PhD (AHRC) 2012 - 2016

 • MA trwy Ymchwil (AHRC) 2011 - 2012