Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

I teach about politics and history in Spain from the 19th century to today, with a special interest in nationalism and regionalism. I specialise in the culture, politics and history of Catalonia. I also teach Spanish language.

I joined Swansea University in 1997 as a lecturer in the French section, before joining the Spanish section as a lecturer in Spanish in 2000. I have a keen interest in developing teaching through the medium of Welsh and co-founded CICC (Canolfan Ieithoedd Cyfrwng Cymraeg), the centre for the study of languages through the medium of Welsh.

Publications

  1. Egwyddor a Phropoganda: Cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos. Gwerddon

Teaching

  • MLS100AW Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (A)

    Bydd y modiwl hwn yn cynnig i fyfyrwyr Astudiaethau Ysbaenig gipolwg ar rhai o brif ddatblygiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol Sbaen yn ystod yr 20ed ganrif (bydd ein ffocws ar gyfundrefn Franco a'r Trawsnewid i Ddemocratiaeth). Fe fydd yn archwilio i esiamplau o destunau a ffilm yng nghyd-destun eu cefndir hanesyddol. Mae'r modiwl yn darparu myfywryr gyda'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen arnynt i barhau i astudio modiwlau academaidd eraill ym maes Astudiaethau Ysbaenig mewn mwy o fanylder.

  • MLS208W Barcelona/Buenos Aires

    Ystyrir Barcelona fel un o ddinasoedd mwyaf diwylliannol a deinamig yn Sbaen. Cawn edrych ar sut ddaeth y ddinas yn ffynhonnell newydd gystal erbyn diwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed wrth astudio dyrchafiad Barcelona i fod yn ddinas fentrus Ewropeaidd newydd trwy Ffeiriau'r Byd, celf a phensaernïaeth Modernisme, Gaudi ac amgylchedd trefol newydd. Darllenir yn y modiwl nofel gan un o awduron blaenllaw Sbaen, sydd yn dilyn codiad a chwymp cymeriad yn y ddinas newydd. Ceir yn y diwedd trafodaethau sut defnyddir diwylliant a mentergarwch er mwyn brandio'r ddinas eto yn yr 21ain ganrif. Dywedir bod Buenos Aires yn brifddinas ddiwylliannol yr Americas Sbaeneg eu hiaith, yn ogystal â dinas fwyaf Ewropeaidd y cyfandir. Cawn edrych ar godiad Buenos Aires yn y 19eg ganrif (yn cynnwys nodweddion pensaernïol) ac astudio cyfnodau allweddol hanes y ddinas: mewnfudo torfol o Ewrop, genedigaeth y tango, codiad y lunfardo (tafodiaith seiliedig ar Eidaleg sydd yn tarddu o'r ddinas), ynghyd â chodiad Peronismo a rôl Evita o ran y dimensiwn gwleidyddol.

  • MLS307W Hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith

    Bwriad y modiwl hwn yw cynnig i¿r myfyrwyr ddealltwriaeth o brif themâu yn ymwneud â hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith. Er mwyn hybu dealltwriaeth o ddynameg hunaniaeth Sbaen fodern gan fyfyrwyr, cyflwyna¿r modiwl drafodaeth ar ddatblygiad y genedl-wladwriaeth yn Sbaen yn ogystal â hanes a thwf hunaniaethau Catalwnia a Gwlad y Basg. Ceir hefyd archwiliad o brif safbwyntiau damcaniaethol yn ymwneud ag adeiladu hunaniaeth, yn cynnwys cenedlaetholdeb, cof a myth. Edrychir ar destunau gan awduron amrywiol er mwyn astudio¿r themâu allweddol hyn yn fanwl. Ar ochr America Ladin, parheir i lunio trafodaethau ar hunaniaeth genedlaethol ar sail y dicotomi sydd yn gosod gwareiddiad yn erbyn barbariaeth, a sefydlwyd gan yr ysgrifennwr a gwleidydd o¿r Ariannin Domingo Faustino Sarmiento (1811-88) yn ei ymdrechion i ehangu¿r dylanwad Ewropeaidd ar draul diwylliannau brodorol. Ceir hefyd gysylltiad agos rhwng hunaniaeth genedlaethol a mynegiannau rhywedd a thrais (sydd yn hynod arwyddocaol yng Ngholombia). Canolbwyntir ar enghreifftiau o¿r pynciau hynny trwy astudiaeth fanwl o nofel Sbaeneg fwyaf enwog yr 20fed ganrif, sef Cien años de soledad (1967) gan Gabriel García Márquez.