Lloyd Hughes Davies teaches a range of modules including Study Skills at undergraduate and postgraduate levels, Spanish language, Latin American literature and Hispanic Culture. His postgraduate teaching includes advanced Spanish-English translation components for the MA in Translation with Language Technology. He coordinates the MA in Literary Translation. He is currently External Examiner for the MA in Translation at the University of Leeds.

He was Hispanic Editor of Romance Studies (1999-2007) and Joint Editor (2007-). He has organized recent Romance Studies International Colloquia: ‘The Literary Territories of Postcolonialism’ (2005) and ‘Cultural and Literary Translation’ (2007). He edited the proceedings of the first colloquium, published in special issues of Romance Studies – 24 2-3 (July and November 2006) – , and will edit selected papers from the second to be published in Romance Studies 2009.

He is joint editor of the Companion to Latin American Women Writers, to be published by Tamesis in 2008.
He is editor of the University of Wales Press ‘History of Latin America’ series. Lloyd is also the Director & Coordinator of CECSAM, Centre for Latin American Studies at Swansea.

His main research interests include women’s writing, the literary representation of Peronism and the New Historical Novel. He is supervising several Ph.D. dissertations in related areas.

Publications

 1. Emotional Violence in Mexico: Portraits of Psychological Trauma in Fernando Del Paso’s Noticias del Imperio.. Confluencia. Revista Hispanica de Cultura y Literatura 33(2), 54-70.
 2. Introduction: the Feminine Voice in Latin American Literature. In A Companion to Latin American Women Writers. (pp. 1-22). Woodbridge, Suffolk: Tamesis.
 3. Eva in the Shadows: The Partial Revenge of Dr Pedro Ara. Hispanic Research Journal 8(2), 123
 4. Sight, sensibility, simulation: Tomás Eloy Martínez’s El vuelo de la reina. Neophilologus 92(1), 63
 5. Laura Restrepo (1950 - ). In A Companion to Latin American Women Writers. (pp. 197-211). Woodbridge, Suffolk: Tamesis.

See more...

Teaching

 • HUA300 The Rise of Brazil

  This module focuses on Brazilian history, popular culture, politics, society, and economic development. Major topics to be considered from an interdisciplinary perspective include nation building, identity, racism, and popular culture (from soap-operas to football). Our starting point is the Portuguese conquest/colonization of Brazil, the oppression and decimation of its indigenous peoples, the rise of its slave-worked plantations and mines, `race relations¿, and the much-debated nature and consequences of Portuguese Catholic attitudes to `non-whites¿ and miscegenation, compared to those of the mainly Spanish or Anglophone colonizers of other parts of the Americas. The module then moves on to consider Brazilian politics, society, economic thinking, and economic development, from independence (1822) and the abolition of slavery (1888), to the 1930s depression, to the 1940s-1970s and 1993-2011 economic booms, to its current economic, political and social convulsions. The module also assesses the ideas and perspectives of some of Brazil¿s most influential political-economic and social thinkers and writers, including Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Theotonio dos Santos Júnior, Luiz Carlos Bresser Pereira, Gilberto Freyre, Paolo Freire, Euclides da Cunha, and Leonardo Boff.

 • MLS100B Introduction to Hispanic Culture (B)

  This module will provide all students of Hispanic Studies with an insight into some of the main historical, political and cultural developments in Spanish America in the 20th century (our focus will be on Colombia and Cuba). It examines important examples of Hispanic literature and film against the historical background in which they were produced. The module provides students with the skills and foundation knowledge which they need to pursue other academic modules in Hispanic Studies in more detail.

 • MLS100BW Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (B)

  Bydd y modiwl hwn yn darparu myfyrwyr astudiaethau Ysbaenig gyda golwg ar rhai o brif ddatblygiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol America Ladin yn ystod yr ugeinfed ganrif (bydd ein ffocws ar Colombia a Cuba). Mae'n archwilio i rhai o enghreifftiau pwysig o lenyddiaeth a ffilm Ysbaenig yn eu cyd-destun hanesyddol. Bydd y modiwl yn darparu myfyrwyr gyda'r sgiliau a'r wybodaeth graidd sydd eu hangen arnynt i astudio modiwlau eraill ym maes Astudiaethau Ysbaenig mewn mwy o fanylder.

 • MLS208 Barcelona/Buenos Aires

  Barcelona is considered to be one of the most cultural and dynamic cities in Spain. We will examine how the city became such a motor of change at the end of the 19th and beginning of the 20th century by considering how Barcelona became a new enterprising European city through the World Fairs, Art and architecture in Modernism, Gaudi and a novel urban environment. We will then look closely at a novel by one of Spain's leading authors, which traces the rise and fall of a character through this new developing city. Finally we will consider how culture and enterprise are used to brand the city again in the 21st century. Buenos Aires is regarded as the cultural capital of Spanish America and that continent's most European city. We will consider the rise of Buenos Aires in the 19th century (including architectural features) and look at key moments in the city's history: mass immigration from Europe, the birth of tango, the emergence of lunfardo (an Italian-based dialect peculiar to the city) and, in the political sphere, the rise of Personism and the role of Evita.

 • MLS208W Barcelona/Buenos Aires

  Ystyrir Barcelona fel un o ddinasoedd mwyaf diwylliannol a deinamig yn Sbaen. Cawn edrych ar sut ddaeth y ddinas yn ffynhonnell newydd gystal erbyn diwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed wrth astudio dyrchafiad Barcelona i fod yn ddinas fentrus Ewropeaidd newydd trwy Ffeiriau'r Byd, celf a phensaernïaeth Modernisme, Gaudi ac amgylchedd trefol newydd. Darllenir yn y modiwl nofel gan un o awduron blaenllaw Sbaen, sydd yn dilyn codiad a chwymp cymeriad yn y ddinas newydd. Ceir yn y diwedd trafodaethau sut defnyddir diwylliant a mentergarwch er mwyn brandio'r ddinas eto yn yr 21ain ganrif. Dywedir bod Buenos Aires yn brifddinas ddiwylliannol yr Americas Sbaeneg eu hiaith, yn ogystal â dinas fwyaf Ewropeaidd y cyfandir. Cawn edrych ar godiad Buenos Aires yn y 19eg ganrif (yn cynnwys nodweddion pensaernïol) ac astudio cyfnodau allweddol hanes y ddinas: mewnfudo torfol o Ewrop, genedigaeth y tango, codiad y lunfardo (tafodiaith seiliedig ar Eidaleg sydd yn tarddu o'r ddinas), ynghyd â chodiad Peronismo a rôl Evita o ran y dimensiwn gwleidyddol.

 • MLS210 Spanish Translation Workshop 2

  The aim of this module is to develop and refine students' translation skills by working through a dossier of textual materials illustrating distinct text types, and distinct aspects of source language culture and society from both Spain and Spanish America.

 • MLS307 Hispanic Identities

  This module offers students an insight into the key issues relating to identity in the Hispanic World. In order to understand the dynamics of identity in modern Spain, the module will introduce the student to a discussion on the development of the Spanish nation state and the history and growth of Catalan and Basque identities. This will be framed by an examination of key theoretical perspectives on identity formation, including nationalism, memory and myth creation. Texts by a variety of different authors will be used to study these key areas in detail. On the Latin American side, discussion of national identity is still informed by the civilization versus barbarism debate inaugurated by the Argentine writer and statesman, Domingo Faustino Sarmiento (1811-88), who sought to extend European influence at the expense of indigenous culture. National identity is also closely associated with gender and violence (the latter being of particular significance in Colombia). These issues will be illustrated by close analysis of the most celebrated 20th century Spanish-language novel, Gabriel Garcia Marquez's Cien anos de soledad (1967).

 • MLS307W Hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith

  Bwriad y modiwl hwn yw cynnig i¿r myfyrwyr ddealltwriaeth o brif themâu yn ymwneud â hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith. Er mwyn hybu dealltwriaeth o ddynameg hunaniaeth Sbaen fodern gan fyfyrwyr, cyflwyna¿r modiwl drafodaeth ar ddatblygiad y genedl-wladwriaeth yn Sbaen yn ogystal â hanes a thwf hunaniaethau Catalwnia a Gwlad y Basg. Ceir hefyd archwiliad o brif safbwyntiau damcaniaethol yn ymwneud ag adeiladu hunaniaeth, yn cynnwys cenedlaetholdeb, cof a myth. Edrychir ar destunau gan awduron amrywiol er mwyn astudio¿r themâu allweddol hyn yn fanwl. Ar ochr America Ladin, parheir i lunio trafodaethau ar hunaniaeth genedlaethol ar sail y dicotomi sydd yn gosod gwareiddiad yn erbyn barbariaeth, a sefydlwyd gan yr ysgrifennwr a gwleidydd o¿r Ariannin Domingo Faustino Sarmiento (1811-88) yn ei ymdrechion i ehangu¿r dylanwad Ewropeaidd ar draul diwylliannau brodorol. Ceir hefyd gysylltiad agos rhwng hunaniaeth genedlaethol a mynegiannau rhywedd a thrais (sydd yn hynod arwyddocaol yng Ngholombia). Canolbwyntir ar enghreifftiau o¿r pynciau hynny trwy astudiaeth fanwl o nofel Sbaeneg fwyaf enwog yr 20fed ganrif, sef Cien años de soledad (1967) gan Gabriel García Márquez.

 • MLS310C Translation Workshop (Spanish into English)

  The module deals with translation from Spanish into English. Workshops will discuss a series of simulated translation projects dealing with different domains and text types, from the point of view of the requirements of the participants (e.g., commissioning agency, client, target-language readership) and comparative analysis of relevant areas of English and Spanish language and culture. Assessment is based on two additional projects not previously discussed in class, but detailed feedback on the first one will be provided before the second Assignment is undertaken (to be submitted at the end of the module).

 • MLSM01 Advanced Translation (Spanish - English)

  In 17 weekly two hour small-group seminars running through Semester 1 and into Semester 2, students will translate, discuss and annotate both non-technical and technical texts. Practice assignments will grow progressively longer to reflect real-world conditions and students will on occasion be expected to work together, critiquing and editing each other's work to produce a collaborative finished version. Techniques for discovering domain-specific knowledge and translating technical terminology will be explored and developed. Assessment will be by three test translations in different domains done through the year under exam conditions (2 hours with dictionaries and/or electronic resources), each counting for 25% of the marks of the module, plus one Terminology Project or Wikipedia Project counting for the final 25%.

 • MLTM05 Foundations of Translation and Interpreting

  Studying translation involves a number of special skills. They include, for instance, making optimal use of monolingual and bilingual dictionaries, and writing a well-structured commentary explaining your translation strategy or your use of specialized software. There are also some general skills you need, such as setting up a bibliography for a particular topic and formatting your documents to a professional standard. Apart from these skills, this module will also give you some general introductory knowledge of, for instance, the difference between terms and words and the organization of Computer-Assisted Translation tools. Finally, this module will introduce you to basic linguistic concepts and terminology, which you can use in discussing your translation work.

Supervision

 • EXPLORING CULTURAL CHALLENGES IN ENGLISH-ARABIC TRANSLATION: A NEW APPROACH TO DEVELOPING TRANSLATOR ASSESSMENT«br /» (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Maria Fernandez Parra
 • ''Female Role-Play in Golden Age Drama: The Approach of Calderon with Comparative Perspectives on Shakespeare and Sor Juana Ines de la Cruz'' (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Derek Connon
 • Rosas and Peron in the Contemporary Argentine Novel. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Federico Lopez-Terra
 • The impact of the current change in the Saudi society on translating culture specific references (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Salwa El-Awa
 • Untitled (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Federico Lopez-Terra
 • A study of the principal translations into English of Cervantes's Don Quijote, up to the end of the eighteenth century. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tom Cheesman
 • 'Redefining Testimonio: The enduring significance of testimonial production in contemporary Argentina.' (awarded 2018)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Alison Williams
 • 'Literal and Metaphorical Spaces at the Margins: Marginalisation in Contemporary Colombian Literature.' (awarded 2017)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Geraldine Lublin