Dr Kathryn Jones

I completed my PhD thesis on ‘Representations of Travel and Memory in 1960s and 1970s French and German Literature’ at Cardiff University in 2003. I joined Swansea on a full-time basis as a Welsh-medium tutorial fellow in January 2004 and was appointed as a lecturer in September 2004. I have also taught at a business college in Kassel, Germany, and have worked as a German language tutor and associate lecturer for the MA ‘Literature in European Cultures’ at Cardiff University.

I am a founder member of MEICAM (Research group for the study of Modern European Ideologies, Conflict and Memory), and co-organised the conference Constructions of Conflict: Transmitting Memories of the Past in European Historiography, Literature and Media, that was held at Swansea University on 10-12 September 2007.

Publications

 1. Textual Travel Companions: Negotiating Joint-Authored Journeys. In Alasdair Pettinger and Tim Youngs (Ed.), Ashgate Research Companion to Travel Writing. Ashgate.
 2. Locating Pays de Galles in the Twenty-First Century: Dynamic Model or Forgotten World?. Studies in Travel Writing 18(2), 187-198.
 3. & Travel writing and Wales. Studies in Travel Writing 18(2), 101-106.
 4. Turning Travel into 'Travail': Twenty-First-Century 'Voyageuses engagées'. Nottingham French Studies 52(1), 24-43.
 5. & (Eds.). Constructions of Conflict: Transmitting Memories of the Past in European Historiography, Literature and Culture. Oxford: Peter Lang.

See more...

Teaching

 • ML-104W Hanes a Diwylliant Ewropeaidd

  Mae¿r modiwl hwn yn fodiwl perffaith ar gyfer myfyrwyr y Celfyddydau ar ddechrau eu gyrfa academaidd. Mae¿n archwilio newidiadau allweddol yn hanes, syniadaeth a diwylliant Ewrop o 1789 i¿r cyfnod modern. Serch hynny, nid modiwl hanesyddol yn unig yw hwn. Fe gewch amlinelliad o hanes a datblygiad Ewrop yn gyffredinol, ond fe¿ch anogir i ddadansoddi diwylliant Ewropeaidd a pherthnasedd cyfnodau hanesyddol pwysig i¿r datblygiad hwnnw. Mae¿r modiwl yn darparu sail hollbwysig er mwyn i chi allu astudio diwylliant a hanes gwledydd Ewrop mewn dyfnder a manylder a byddwn yn cyfeirio at ystod eang o ffurfiau diwylliannol: llenyddiaeth, celf, delweddau a ffilm. Mae¿r modiwl yn cynnig arolwg o fudiadau allweddol yn syniadaeth a diwylliant Ewrop, yn ogystal â digwyddiadau hollbwysig `Ewropeaidd¿ sydd hefyd yn cyfrannu¿n sylweddol at hanes y byd: Chwyldroadau gwleidyddol y 19eg Ganrif, y Chwyldro Diwydiannol, Twf Cenedlaetholdeb, Syniadau newydd fel Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth, Twf Ffasgaeth, y ddau Ryfel Byd, er enghraifft. Yn ystod hanner cyntaf y cwrs, fe fyddwn yn canolbwyntio ar y 18fed a¿r 19eg Ganrif, ac yn dysgu am gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol Ewrop ar drothwy¿r Oes Fodern. Edrychwn ar Oes Oleuedig, a¿r 19eg ganrif a¿r Oes Ramantaidd. Mae¿r ail dymor yn canolbwyntio ar yr ugeinfed ganrif a hyd at y presennol.

 • ML-321 Modern Languages Dissertation

  This module provides students with the opportunity to research one aspect of French, German, Italian or Hispanic culture in detail, and to present the findings of their research in a dissertation of 8000 words. The module will be taught by means of four practical seminars on research and writing skills, and through three formal supervision sessions with a dissertation supervisor. Your supervisor will help you to find a topic, suggest research strategies, agree a suitable title, discuss the structure of your dissertation, and will read closely and comment on one draft chapter. The topic may relate to a module you are doing at Level 3, provided that this does not involve a duplication of material and is agreed with the module coordinator in advance. The dissertations may be written in English, in your target language, or in Welsh (where Welsh-medium provision is available).

 • MLF100AW Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)

  Mae gwybodaeth am ddiwylliant Ffrainc yn rhan annatod o astudio'r iaith Ffrangeg. Er mwyn defnyddio'r iaith yn gywir ac yn hyderus, mae angen deall rhai o'r symudiadau pwysicach sydd wedi llywio hanes y wlad. Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i ddiwylliant Ffrainc o'r 12fed ganrif hyd at y18fed. Ar gyfer pob cyfnod, fe astudiwn ni destunau byrion sydd yn adlewyrchu'r gymdeithas, y gred a'r meddylfryd yn ystod y cyfnodau hynny, a byddwn yn lleoli'r rhain o fewn cyd-destun ehangach. Byddwn yn cyfeirio at gelf, bensaerniaeth a cherddoriaeth lle bo'n briodol. Ystyriwn sut y mae emosiynau dynol a dewisiadau moesol yn cael eu trin a'u trafod ar adegau gwahanol. Caiff fyfyrwyr gyngor ar sut i ysgrifennu am ddiwylliant ac ar sut i ddefnyddio ffynonellau, a byddant hefyd yn gwella eu sgiliau ieithyddol wrth ddarllen a thrafod.

 • MLF100B Introduction to French Culture (B)

  This module provides an insight into some of the key cultural movements and historical events which have shaped contemporary France, from the nineteen century to the present. The module examines the evolutions of the French Republic by introducing students to a wide variety of cultural forms, including a film, paintings, a novella, a short horror story and a novel. The module investigates defining historical periods and issues such as nineteenth-century France, the Second World War and the contemporary consequences of France's colonial past. The module provides students with the skills and foundation knowledge which they need to pursue further cultural and historical modules in French in more detail.

 • MLF100BW Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig cipolwg ar rai o brif symudiadau diwylliannol a digwyddiadau hanesyddol allweddol sydd wedi ffurfio¿r Ffrainc gyfoes, o ddiwedd y ddeunawfed ganrif i¿r presennol. O dan thema eang Liberté, Egalité, Fraternité, bydd y modiwl yn archwilio datblygiad y Weriniaeth Ffrengig trwy astudio ffurfiau diwylliannol amrywiol, gan gynnwys ffilm, lluniau, stori arswyd fer a nofel fer. Mae¿r modiwl yn canolbwyntio ar gyfnodau a materion hanesyddol diffiniol fel Chwyldro 1789, Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr Ail Ryfel Byd a syniadau ffeministaidd a dirfodol o¿r ugeinfed ganrif. Mae¿r modiwl yn darparu y sgiliau a gwybodaeth sylfaenol angenrheidiol er mwyn i fyfyrwyr allu dilyn modiwlau diwylliannol a hanesyddol Ffrengig eraill mewn mwy o fanylder.

 • MLF210W Gweithdy Cyfieithu

  Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac i gryfhau eu dealltwriaeth o ramadeg a geirfa'r iaith Ffrangeg. Bydd ffocws ar strwythurau¿r iaith, ei chystrawen, ei nodweddion geirfaol a discwrsaidd trwy gyfieithu o¿r Ffrangeg i¿r Gymraeg ac i¿r Saesneg. Bydd cyfryngau gwahanol yn cael eu defnyddio gan gynnwys testunau ysgrifenedig, safleoedd we a rhaglenni dogfennol / ffilm. Bydd disgwyl i fyfyrwyr nid yn unig gwblhau cyfres o gyfieithiadau, ond i fyfyrio ar y broses gyfieithu ei hun. Bydd datblygu technegau a strategaethau cyfieithu yn allweddol i¿r cwrs. Fe fydd y modiwl hefyd yn gweithio ar gryfhau dealltwriaeth y myfyriwr o nodweddion unigryw nid yn unig y Ffrangeg a¿r Gymraeg, ond y Saesneg hefyd, a sut i gyfnewid y gwahaniaethau hyn wrth gyfieithu. Trwy weithio¿n amlieithog - rhwng y Ffrangeg, y Gymraeg a¿r Saesneg - a gyda¿r amrywiaeth o gyfryngau hyn, bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth well i¿r myfyriwr o rwystrau¿r cyfieithydd proffesiynol, ond sut i oresgyn yr anawsterau hyn drwy ganolbwyntio ar strategaethau cyfieithu. Bydd yn flas ar waith cyfieithwyr ac fe fydd yn baratoad cadarn ar gyfer gweithle amlieithog y byd modern.

 • MLF307A Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature

  This module examines key works of French literature from the Middle Ages to the twentieth century. Although all very different, each one centres on a profound examination of the human condition and takes human sexuality as a key (although not always exclusive) focus for study. The module should enhance your knowledge of French literature in general, as well as giving you a more detailed knowledge of the particular works under study. It should improve your reading and comprehension skills in French and your abilities in analysis and organization of material, as well as providing you with the skills to offer close readings of key texts from different eras and to engage critically with the concept of literary evolution via the study of the course's central themes.

 • MLF310W Gweithdy cyfieithu 3

  Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac i gryfhau eu dealltwriaeth o ramadeg a geirfa'r iaith Ffrangeg. Mae¿n parhau gyda¿r gwaith a wnaethpwyd yn y Gweithdy Cyfieithu 2 (ond nid yw 'n angenrheidiol bod myfyrwyr wedi astudio¿r modiwl hwnnw). Bydd y gwaith yn seiliedig ar dossier sydd yn cynnwys gwahanol fathau o destunau - testunau llenyddol, newyddiadurol ac o¿r rhyngrwyd yn ogystal â ffilm a rhaglenni dogfennol - ar agweddau gwahanol o gymdeithas Brydeinig a Ffrengig. Caiff pob cyfieithiad ei gyflwyno gyda chyfarwyddiadau tebyg i¿r hyn sy¿n cael ei roi i gyfieithwyr proffesiynol. Yn ystod y dosbarthiadau, bydd cyfle i drafod strategaethau cyfieithu, a¿r rhwystrau a wynebwyd a'r dewisiadau a gymerwyd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr nid yn unig gwblhau cyfres o gyfieithiadau, ond hefyd i fyfyrio ar y broses gyfieithu ei hun. Bydd datblygu technegau a strategaethau cyfieithu yn allweddol i¿r cwrs. Fe fydd y modiwl hefyd yn gweithio ar gryfhau dealltwriaeth y myfyriwr o nodweddion unigryw nid yn unig y Ffrangeg a¿r Gymraeg, ond hefyd y Saesneg, a sut i gyfnewid y gwahaniaethau hyn wrth gyfieithu. Trwy weithio¿n amlieithog - rhwng y Ffrangeg, y Gymraeg a¿r Saesneg - a gyda¿r amrywiaeth o gyfryngau hyn, bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth well i¿r myfyriwr o rwystrau¿r cyfieithydd proffesiynol, ond sut i oresgyn yr anawsterau hyn drwy ganolbwyntio ar strategaethau cyfieithu. Bydd yn flas ar waith cyfieithwyr ac fe fydd yn baratoad cadarn ar gyfer gweithle amlieithog y byd modern.

 • MLF325 France and the Second World War: Legacies of the Dark Years

  The module focuses on 21st century legacies of the Second World War in France, in particular written and filmic representations and contemporary memory politics.

Supervision

 • How is Wales depicted in French,German and Dutch travel guidebooks between 1840 and 2010, and in what way do these images differ in their translations? (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Daniel Williams