Ms Christiane Guenther

DAAD-Lektorin Christiane Günther joined the Department in 2011, having previously worked as a Lektorin, teacher and intercultural trainer at the University of Potsdam and language institutes in Berlin, Argentina and at the University of Mississippi, USA. Besides her M.A. in German, second language acquisition and TESOL, she also holds a CELTA certificate and is a trained mediator.

At Swansea University, Christiane teaches German language and interpreting courses and received the Excellence in Learning and Teaching Award in 2014.

Additionally, she initiated the extra-curricular activities Sprachcafé (German language sessions with German Erasmus students and students interested in German at Swansea), Kinoabend (German film night) and the German language afternoon “Prynhawn Almaeneg” for the community and is the staff coordinator for the German Society. In 2013 and 2016, she received funding to take 14 students to Berlin on a week-long study trip.

Furthermore, she developed a successful intercultural workshop for students going on their year abroad and offers staff training in that field.

What is the DAAD?

The DAAD (German Academic Exchange Service) currently provides financial support to more than 55,000 individuals every year by offering funding to students, researchers, and academics worldwide. The DAAD also actively promotes Germany as an international study and research destination, and, last but not least, plays a major role in promoting the German language at higher education level worldwide.

If you have any questions about studying, working and living in Germany, scholarships and other programmes offered by the DAAD please come to Christiane’s office hour or send her an e-mail to make an appointment.

Teaching

 • MLG108 German for Beginners I

  The module is specifically designed for students who have little or no previous knowledge of the German language. Student will acquire basic vocabulary as well as a grasp of fundamental grammatical structures and will be able to communicate in both written and spoken German. The four contact hours are dedicated to developing vocabulary, writing, reading, listening and speaking skills. Classes are conducted mainly in German. In addition to class work, students are also expected to undertake extensive private study.

 • MLG109 German for Beginners II

  The module is specifically designed for students who have a basic knowledge of the German language. Its aim is to enable you to widen your vocabulary and to grasp of fundamental grammatical structures, enabling you to communicate in both written and spoken German. The four contact hours are dedicated to further developing your vocabulary, writing, reading and speaking skills. Classes are conducted mainly in German. In addition to class work, students are also expected to undertake extensive private study.

 • MLG160A German Language 1A

  This module is the foundation of advanced level study of German which will equip students with the skills needed to use German in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken German, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary German society and culture appropriate to levels B1/B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The module also aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of German in contexts relating to the world of work. It is typically taken in conjunction with MLG160B.This module is also available through the medium of Welsh.

 • MLG160AW Iaith Almaeneg 1A

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Almaeneg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Almaeneg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Almaeneg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG160BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLG160A.

 • MLG160B German Language 1B

  This module is the foundation of advanced level study of German which will equip students with the skills needed to use German in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken German, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary German society and culture appropriate to levels B1/B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The module also aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of German in contexts relating to the world of work. It is typically taken in conjunction with MLG160A. Classes will be conducted mainly in German. This module is also available through the medium of Welsh.

 • MLG160BW Iaith Almaeneg 1B

  Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio am Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) ac yn MLG160AW a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg ymhellach, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Almaeneg cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Almaeneg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Almaeneg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Almaeneg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG160AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLG160B.

 • MLG260A German Language 2A

  This module builds on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use German in more complex social and professional contexts. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken German, enabling students to interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. It aims to establish a firm grammatical understanding of the language, and extending students' vocabulary to read, write, interpret and debate issues related to contemporary German society and culture appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Moreover, the module further enhances students¿ employability by systematically developing a personal professional career planning portfolio, providing a sound insight into the world of work. It is typically taken in conjunction with MLG260B. Classes will be mainly conducted in German. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLG260AW Iaith Almaeneg 2A

  Mae¿r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf o astudio, a bydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Almaeneg mewn amgylchiadau cymdeithasol a phroffesiynol, diriaethol a haniaethol cymhlethach, yn briodol i lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg, i alluogi'r myfyriwr i ryngweithio mewn modd eithaf rhugl a naturiol â siaradwyr brodorol, heb straen ar y naill ochr na'r llall. Bydd hefyd yn ceisio sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ysgrifennu, dehongli a thrafod (esbonio safbwynt, gan gyflwyno manteision ac anfanteision annibynnol opsiynau amrywiol) materion cyfoes sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Almaeneg cyfoes. Yn ogystal â hyn, bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy ddatblygu portffolio cynllunio gyrfa personol yn systematig, gan ddarparu dealltwriaeth gadarn o fyd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Almaeneg yn bennaf. . Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG260BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLG260A.

 • MLG260B German Language 2B

  This modules builds on and consolidates the skills and knowledge acquired in MLG260A by concentrating on further developing fluency and accuracy in written and spoken German appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It specifically aims to prepare students for their Year Abroad and/or extend intercultural awareness, widening students¿ vocabulary to read, write and do presentations about topics related to Germany. The module also aims to enhance students' employability by training them them to give a successful presentation using appropriate IT applications. It is typically taken in conjunction with MLG260A. Classes will be conducted mainly in German. There is also a Welsh-medium version of the module.

 • MLG260BW Iaith Almaeneg 2B

  Mae¿r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd yn MLG260AW a'u atgyfnerthu drwy ganolbwyntio ar ddatblygu rhuglder wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg ymhellach yn unol â lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Ei nodau penodol yw paratoi'r myfyrwyr ar gyfer eu blwyddyn dramor a/neu gynyddu ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol, ehangu geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu a gwneud cyflwyniadau am bynciau sy'n ymwneud â¿r Almaen. Bydd y modiwl hefyd yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy eu hyfforddi i wneud cyflwyniad llwyddiannus gan ddefnyddio adnoddau TG priodol. Cynhelir y dosbarthiadau yn Almaeneg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG260AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF260B.

 • MLG270A Intermediate German Language 2A

  This module is the foundation of advanced level study of German which will equip students who have previously taken MLG108 and MLG109 Beginner German. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken German, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary German society and culture appropriate to levels B1/B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The module also aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of German in contexts relating to the world of work. It is typically taken in conjunction with MLG270B. Classes are conducted mainly in German.

 • MLG270AW Iaith Almaeneg Canolradd 2A

  Mae'r modiwl hwn yn gosod y sylfaen ar gyfer astudio Almaeneg ar lefel uwch a fydd yn dysgu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Almaeneg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau modiwlau Almaeneg i ddechreuwyr (MLG108 AC MLG109 neu gwrs cyfwerth). Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n ymwneud â chymdeithas a diwylliant Almaeneg cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Almaeneg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Almaeneg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Almaeneg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG270BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLG270A..

 • MLG270B Intermediate German Language 2B

  This module is the foundation of advanced level study of German which will equip students who have previously taken MLG108 and MLG109 Beginner German with the skills needed to use German in general and professional environments. The module concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken German, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary German society and culture. The module also aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of German in contexts relating to the world of work. It is typically taken in conjunction with MLG270A. Classes will be conducted mainly in German.

 • MLG270BW Iaith Almaeneg Canolradd 2B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod y sylfaen ar gyfer astudio Almaeneg ar lefel uwch a fydd yn dysgu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Almaeneg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau modiwlau Almaeneg i ddechreuwyr (MLG108 AC MLG109 neu gwrs cyfwerth). Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Almaeneg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n ymwneud â chymdeithas a diwylliant Almaeneg cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Almaeneg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Almaeneg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Almaeneg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLG270AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLG270B..

 • MLGM06 Beginners German for Postgraduate Students

  The year-long module is specifically designed for students who have little or no previous knowledge of the German language. Student will acquire basic vocabulary as well as a grasp of fundamental grammatical structures in TB1and will be able to communicate in both written and spoken German. In TB2, the acquired language competences will be further developed. The four contact hours each term are dedicated to developing vocabulary, writing, reading, listening and speaking skills. Classes are conducted mainly in German. In addition to class work, students are also expected to undertake extensive private study.

 • MLGM07 Intermediate German for Postgraduate Students

  Professional translators typically need to be able to offer 2 languages pairs. Translation MA students who may have given up another language on leaving school can take this opportunity to pick it up again at Intermediate level and develop more advanced translation skills. This module combines the post A-Level first year General Language programme with, in the second semester, the corresponding Level 2 Translation Workshop (working into English). MA students join first and second year groups as appropriate, attending all classes and taking all assessments for the relevant modules. The final mark for the MA module is composed of the overall averages for the L1 General Language and L2 Translation Workshop modules, weighted 2:1. NB: this module involves 3 hours/week of classes in semester 1 and 4.5 hours/week in semester 2, and is only offered subject to satisfactory timetabling arrangements being available.

 • MLT307 Interpreting - Health Option

  This module will develop strategies and techniques to perform Sight Translation, and Bilateral Consecutive modes of Interpreting (including Telephone Interpreting). The context is Health, covering a selection of topics in the following areas: Structure of the NHS and the equivalent National Health Services in the other cultures studied; General Practice, Physiology and Professionals: The Role of the GP & The Role of the Consultants; Diseases: Symptoms, Diagnosis and Prognosis (conditions and diseases of the Circulatory, Digestive, Respiratory, Reproductive and Urinary Systems); and Mental Health. There will be a mixture of lectures on Interpreting Theory, live sessions, and language-laboratory based practical sessions using the latest technology to enhance your learning. The assessment will be an Essay (30%) and a Practical Exam in the Lab. (70%). A wide range of materials will be available on Blackboard to practice the different modes of interpreting in your own time. This module will also prepare you for the Diploma in Public Service Interpreting, examined by the Chartered Institute of Linguists (CIoL). This is optional and will take place in June every year (Registration by February; CIoL fee applies)

 • MLT310 Interpreting - Law Option (Police)

  This module will develop strategies and techniques to perform: Sight Translation (L1 into L2 and L2 into L1) and Bilateral Consecutive (including Telephone Interpreting) modes of Interpreting. The context is Police-related issues, covering a selection of topics in the areas of Police Powers (arrest, caution, questioning, witness statements, missing persons); Dishonesty Offences (theft, robbery, burglary, fraud); Drugs (types, possession); and Road Traffic (speeding offences, dangerous driving). This module will also prepare the student for the Metropolitan Police Test, examined by the Chartered Institute of Linguists (CIoL) and recognized by the National Register of Public Service Interpreters. This is optional and will take place in Winter ¿ November, and Summer ¿ May/June every year (CIoL Registration deadline and fees apply).

 • MLTM07 Interpreting - Health Option & Introduction to Conference Interpreting

  This module will develop strategies and techniques to perform Sight Translation (L1 into L2 and L2 into L1), Bilateral Consecutive (including Telephone Interpreting), Conference Consecutive, and Simultaneous-Whispering modes of Interpreting. The contexts are Health issues and Current Affairs, covering a selection of topics in the following areas: Structure of the NHS and the equivalent National Health Services in the other countries studied; General Practice, Physiology and Professionals: The Role of the GP & The Role of the Consultants; A&E cases; Diseases: Symptoms, Diagnosis and Prognosis (conditions and diseases of the Circulatory, Digestive, Respiratory, Reproductive and Urinary Systems); Mental Health and Current Affairs related to Health issues of the cultures involved (Language 1 & Language 2). There will be a mixture of lectures on Interpreting Theory, live sessions, and Language Laboratory practical sessions using the latest technology to enhance your learning. The assessment will be an Essay (30%) and a Practical Exam in the Language Laboratory (70%). A wide range of materials will be available on Blackboard to practice the different modes of interpreting in your own time. This module will also prepare you for the Diploma in Public Service Interpreting (Health), examined by the Chartered Institute of Linguists (CIoL). This is optional and will take place in June every year (Registration by February; CIoL fee applies). Successful candidates will also be encouraged to apply to the European Commission Directorate General for Interpretation placement and freelance opportunities.

 • MLTM10 Interpreting - Law Option (Police & Introduction to Court Interpreting)

  This module will develop strategies and techniques to perform: Sight Translation (L1 into L2 and L2 into L1), Bilateral Consecutive (including Telephone Interpreting), Conference Consecutive, and Simultaneous-Whispering modes of Interpreting. The contexts are Police and Courts, covering a selection of topics in the areas of Police Powers (arrest, caution, questioning, witness statements, missing persons); Dishonesty Offences (theft, robbery, burglary, fraud); Drugs (types, possession); Road Traffic (speeding offences, dangerous driving); Criminal Courts (Magistrate Court - Trials); Tribunals (Immigration - refugees, appeals, deportations); and Current Affairs related to legal matters of the cultures involved (Language 1 & Language 2). This module will also prepare the student for the Metropolitan Police Test, examined by the Chartered Institute of Linguists (CIoL) and recognized by the National Register of Public Service Interpreters. This is optional and will take place in Winter ¿ November, and Summer ¿ May/June every year (CIoL Registration deadline and fees apply). Successful candidates will also be encouraged to apply to the European Commission Directorate General for Interpretation placements and freelance opportunities.