Mr Steven Morris

After graduating in this department, he worked in the field of Welsh for Adults for over thirty years, joining the Department of Continuing Education in 1991 as a lecturer and transferring to the Welsh Department, Academi Hywel Teifi in 2010. The Academy has been designated as the leading centre for Welsh for Adults research at a national level and this work is coordinated by him. He was elected as an executive member of BAAL (the British Association for Applied Linguistics) in 2012 and in 2014 he was elected as BAAL treasurer. After successfully applying for research funding of £35,000 from the Welsh Government in 2009, he worked with Heini Gruffudd on ‘Canolfannau Cymraeg and Social Networks of Adult Learners of Welsh in comparatively non-Welsh-speaking communities’. The report was launched at the Senedd, sponsored by Mike Hedges AM, in 2012 and an open forum was held to discuss establishing more Canolfannau Cymraeg and putting the research recommendations into action in the same year. In addition, Steve has completed work with Professor Paul Meara on creating a core vocabulary for levels A1 and A2 on the Common European Framework for Languages in Welsh for Adults and at the moment, he is working with Professor Meara and Professor Tess Fitzpatrick (Cardiff University) on a project using ‘word association’ methodology to create a core vocabulary at B1 level. He is a full member of the Association of Welsh Translators and Interpreters. As well as lecturing in the field of language on the BA degree scheme and supervising research in the field, he is the Academi’s examinations and assessment officer.

Specialist fields: sociolinguistics and applied linguistics, language planning (especially corpus planning), Welsh for Adults and language acquisition, translation.

Publications

 1. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) South Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 2. & (Ed.). Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Gwasg Prifysgol Cymru (Ed.),
 3. Polisi ac ymchwil ym maes Cymraeg i Oedolion. In Steve Morris a Christine Jones (Ed.), Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. (pp. 227-243).
 4. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) North Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 5. Geirfa Graidd i’r Gymraeg: Creating an A1 & A2 core vocabulary for adult learners of Welsh – a Celtic template?. Journal of Celtic Language Learning 15/16, 27-43.

See more...

Teaching

 • CY-130 Cyflwyno'r Seiliau

  Nod y cwrs yw cyflwyno 80 awr o ddysgu dwys a fydd yn rhoi sylfaen ieithyddol gref i'r myfyrwyr. Bydd y pwyslais ar feistroli'r patrymau'r iaith lafar. Yn ogystal a datblygu'r sgiliau hyn, bydd cyfle iddynt gyflwyno gwaith ysgrifenedig wythnosol. Bydd y cwrs yn arfog'r myfyrwyr yn ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg.

 • CY-210 Sgiliau Iaith: Cadarnhau

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol ym maes ieithyddiaeth i¿r myfyrwyr, sef Seineg ac Orgraff, Semanteg, Dadansoddi Gwallau a Morffoleg. Defnyddir yr elfennau hyn i gadarnhau eu sgiliau iaith yng nghyd-destun Cymraeg cyfoes.

 • CY-215 Cymru a'i Sefydliadau

  Fel y mae enw'r modiwl yn ei awgrymu, byddwn yn rhoi sylw i gefndir, datblygiad a swyddogaeth rhai o'n prif sefydliadau cenedlaethol. Ar y sefydliadau diwylliannol y bydd y pwyslais, a chawn weld fod gwreiddiau nifer o'r rhain - sefydliadau megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru - yn ymestyn yn ol i chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Trafodir yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn sefydliad hynafol ac unigryw sy'n perthyn i ni, y Cymry. Rhoddir sylw hefyd i sefydliadau mwy diweddar, fel S4C, Comisiynydd y Gymraeg a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 • CY-339 Iaith a Chymdeithas

  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae iaith a chymdeithas yn dylanwadu ar ei gilydd. Edrychir ar enghreifftiau o gymunedau ieithyddol ledled y byd ond cymhwysir prif egwyddorion ieithyddiaeth gymdeithasol i'r cyd-destun Cymraeg. Fel rhan o'r modiwl, bydd myfyrwyr yn gwneud astudiaeth o'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardal benodol gan roi ystyriaeth i ffactorau ieithyddol/gymdeithasol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i'r ffactorau cymdeithasol sy'n creu newidiadau mewn ieithoedd a'r defnydd o ieithoedd gwahanol mewn cyd-destunau gwahanol. Cyflwynir y cysyniad o gynllunio ar gyfer iaith.

 • CY-342 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg. Ar l cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Academi Hywel Teifi byddwch yn cael eich hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Byddwch yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod eich cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i chi gyflwyno drafftiau yn gyson a byddwch yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn profi eich gallu i weithio'n annibynnol a bydd yn eich cymhwyso ar gyfer ymchwil bellach ar l graddio.

Supervision

 • Untitled (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • 'An exploration of community learners'''' attitudes around biliteracy and learning using technolgy.' (awarded 2016)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Ms Jane Elliott
 • 'Yr laith Gymraeg yn y Gwasanaethau Gofal lechyd a Chymdeithasol' (awarded 2015)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Steven Edwards