Dr Gwenno Ffrancon

Dr Gwenno Ffrancon
Director of Academi Hywel Teifi
Academi Hywel Teifi
Telephone: (01792) 602396

About Me

Wedi graddio â BA yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, aeth Gwenno Ffrancon ymlaen i astudio ar gyfer gradd PhD ym maes astudiaethau ffilm gan gyflawni astudiaeth ar ‘Ddelweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm, 1935-1951’. Yn dilyn cyfnod fel darlithydd ffilm ym Mhrifysgol Bangor, ymunodd â Phrifysgol Abertawe yn 2005 fel darlithydd ac yna uwch-ddarlithydd ffilm a theledu cyn ei phenodi’n Gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi yn 2010. Mae’n sylfaenydd a chyd-olygydd Cyfrwng: Cyfnodolyn Cyfryngau Cymru, sydd yn bodoli ers 2004.

Maes neu Feysydd Arbenigol: Hanes ffilm a sinema Cymru, Prydain, ac America; Animeiddio rhyngwladol a Chymreig; Delweddu Cymru mewn ffilmiau ac yn y cyfryngau; Ffilm, radio, teledu, cyfryngau newydd cyfrwng Cymraeg; Dramâu teledu Prydeinig; Oes Aur Hollywood; Hanes ffilm a sinema fud.

Publications

 1. ‘Ar gyrion y darlun: delweddu Affro-Americaniaid ar y sgrîn fawr Gymreig’ in Daniel Williams (ed), Canu Caeth: Cymru ac Affro-America. In Canu Caeth: Cymru ac Affro-America. (pp. 117-133). Llandysul: Gomer.
 2. ‘Cynnau’r Fflam: Arloeswyr Cynnar y Sinema 1894-1914’ yn Elin Haf Gruffydd Jones (ed.) Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau. In Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau. (pp. 24-34). Caerfyrddin: Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 3. & (Ed.). Llais Cenedl: Cyfrol Deyrnged John Roberts Williams. Caernarfon: Gwasg Gwynedd.
 4. Bibliography of Research Theses on the Media and Wales – I. Cyfrwng: Media Wales Journal 5, 111-123.
 5. Glan, Gofalus, Gwallgof: Datblygiad y portread o'r Fam Gymreig ar y sgrin. Cyfrwng: Media Wales Journal 4, 71-86.

See more...

Supervision

 • Cyfraniad Menywod at Ddatblygiad Darlledu yng Nghymru yn ystod y 60au hirion (translated: Women's Contribtuion to the Development of Broadcasting in Wales during the long 60's) (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Kirsti Bohata
 • 'John Ormond and the BBC Wales Film Unit: Poetry, Documentary, Nation.' (awarded 2014)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Professor M.Wynn Thomas
 • 'East Meets West Meets Auteur: Transnational encounters with Imagined Identities in British and Polish Cinema.' (awarded 2012)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Professor Rob Stone
 • S4C 1981 – 1985: Hanes ymgyrchu, sefydlu a datblygu’r sianel (awarded 2011)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Professor Rob Stone