Yn dod o Oes Gwyddoniaeth yng Nghymru: Abertawe 1848 / Coming of Age of Science in Wales: Swansea 1848

Dydd Mercher 25 Ebrill, 7.30pm / Wednesday 25th April, 7:30pm / Amgueddfa Genedlaethol y Glannau / National Waterfront Museum / Free / Am Ddim / Prof John Tucker

John TuckerThe British Science Festival has been to Swansea four times. The first was in 1848, when the then British Association for the Advancement of Science visited the Royal Institution of South Wales. What was Swansea like? What drew the meeting to Swansea in 1848? And what was the meeting like? Who were the scientists visiting the town? What was the science they were reporting? With 800+ participants and Faraday, Joule, Kelvin, de la Beche, among them, the meeting is an interesting guide to the state of science in the Year of Revolutions, 1848.


Bu’r cyntaf yn 1848, pan ymwelodd yr hyn a elwid bryd hynny yn Gymdeithas Hyrwyddo Gwyddoniaeth Prydain â De Cymru. Sut le oedd Abertawe? Beth ddenodd y cyfarfod i Abertawe yn 1848? Sut beth oedd y cyfarfod? Pwy oedd y gwyddonwyr a fu’n ymweld â’r dref? Beth oedd y wyddoniaeth roeddent yn ei hadrodd amdani? Gyda rhagor na 800 o gyfranogwyr, a Faraday, Joule, Kelvin, de la Beche yn eu plith, mae’r cyfarfod yn ganllaw diddorol ar gyflwr gwyddoniaeth ym Mlwyddyn y Chwyldroadau, 1848.

This is an Oriel Science Cafe talk:

http://www.swansea.ac.uk/science/swanseasciencecafe/