Sefydlu'r ffowndri / Founding the Foundry

29 Tachwedd / November, Adeilad Wallace / Wallace Building

Annwyl bawb,

Fe'ch gwahoddir i ddarlith gan yr Athro Richard Harper o'r enw 'Search: The Future of a Familiar Technology’ i'w chynnal ddydd Mercher 29 Tachwedd, am 1.30pm ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe.

Mae'r Athro Harper yn arbenigwr mewn arloesi technegol sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr mewn lleoliadau academaidd, corfforaethol a chwmnïau bach. Yn cyfuno profiad academaidd a diwydiannol helaeth, mae wedi arwain grwpiau ymchwil yn Xerox (Ewrop) Parc a Microsoft, ac mae wedi sefydlu a chyd-arwain cwmnïau newydd gyda chleientiaid megis Hewlett Packard a Vodafone.

Y ddarlith hon yw'r un gyntaf mewn cyfres i ddathlu agor y Ffowndri Gyfrifiadol ym Mhrifysgol Abertawe.  Darperir lluniaeth ysgafn o 12:30 ar ben grisiau Adeilad Wallace.

Dear all,

You are invited to a lecture by Professor Richard Harper, titled ‘Search: The Future of a Familiar Technology’ in Wednesday 29th November, 1:30pm at Swansea University Singleton Campus.

Professor Harper is an expert in user-focused technical innovation in academic, corporate, and small company settings. He combines a wealth of academic and industry experience, having led research groups at Xerox (Euro) Parc and Microsoft, and has founded and jointly led start-up companies with clients such as Hewlett Packard and Vodafone.

This lecture is the first in a series to celebrate the opening of the Computational Foundry at Swansea University.  Light refreshments will be provided from 12:30pm on the Wallace landing.  

These lectures are aimed at a general audience and open to anyone.