LRC Seminar Series 2017/8

Spring 2018

Friday 2nd February – Dydd Gwener 2il Chwefror

An overview of the CorCenCC Welsh Corpus project
By Dr. Dawn Knight (Cardiff University)

Gorlowg o brosiect Corpws CorcenCC
Gan Dr. Dawn Knight (Prifysgol Caerdydd)

Motivation and engagement in early foreign language learning
By Professor Rosamond Mitchel (University of Southampton)

Cymhelliant ac ymgysylltiad mewn dysgu iaith dramor yn gynnar
Gan Yr Athro Rosamond Mitchell (Prifysgol Southampton)

Friday 27th February – Dydd Gwener 27ain Chwefror

Teaching English article choice to L2 learners
B
y Professor Neal Snape (Gunma Prefectural Women’s University, Japan)

 Addysgu dysgwyr Ail laith I Ddewis y Fannod yn Saesneg
 Gan Yr Athro Neal Snape (Gunma Prefectural Women’s University, Japan)

Tuesday 20th March 2018 - Mawrth 8 Mawrth 2018

Vocabulary learning strategies: How do they affect vocabulary size?
By Irene Castellano Rico (University of Extremadura, Spain)

Strategaethau dysgu geirfa: Sut meant yn effeithio ar faint yr eirfa?
Gan Irene Castellano Rico (Prifysgol Extremadura, Sbaen)

Tuesday 8th May 2018 - Mawrth 8 Mai 2018

The victim who put a stop to the Rochdale sex ring: A transitivity analysis of Girl A’s testimony during a live television interview
By Dr. Leanne Bartley (Swansea University)

Y dioddefwr a ddaeth â'r criw rhyw i ben yn Rochdale: Dadansoddiad trosaidd o dystiolaeth Merch A yn ystod cyfweliad ar deledu byw
Gan Dr. Leanne Bartley (Prifysgol Abertawe)

Tuesday 15th May 2018 – Mawrth 15fed 

Performative actions and morality in children’s pretend paly in New Zealand bushland
By Dr. Amanda Bateman (Swansea University)

Gweithredoedd a moesoldeb perfformiadol mewn chwarae plant esgus I blant yn Seland Newydd
Gan Dr. Amanda Bateman (Prifysgol Abertawe).

Tuesday 22nd May 2018 – Mawrth 22ain Mai 2018

The discourse of inequality: social mobility in The Times and Daily Mail from 1997 to present
By Dr. Eva Gomez-Jimenez (University of Birmingham)

Mynegiant anghydraddoldeb: symudedd cymdeithasol yn The Times a The Daily Mail o 1997 tan heddiw
Gan Dr. Eva Gomez-Jimenez (Prifysgol Birmingham)

Autumn 2018 Seminars to follow