A Critical Edition of the Poems of Hywel Dafi (Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys)

RIAH thin image bar

Y Prosiect

Bydd y Gymrodoriaeth glodfawr hon o’r Academi Brydeinig, sy’n werth £89,000, yn galluogi Dr Cynfael Lake i astudio cerddi Hywel Dafi, yr unig fardd Cymraeg pwysig o’r 15fed ganrif y mae ei waith heb ei olygu eto.  

The Project

This prestigious British Academy Fellowship, worth £89,000, will allow Dr Cynfael Lake to study the poems of Hywel Dafi who is the only major 15th century Welsh poet whose work remains to be edited.  

Dr Cynfael Lake

Cynfael LakeMae Dr Cynfael Lake yn Uwch-ddarlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi.  Yn ddiweddar, mae wedi cwblhau astudiaeth o waith Huw Jones, Llangwm, un o brif faledwyr Cymraeg y 18fed ganrif.  

Dr Cynfael Lake is a Senior Lecturer in Welsh at Academi Hywel Teifi.  He recently completed a study of the work of Huw Jones from Llangwm, one of the principle Welsh ballard writers of the 18th century.