Lecture by Ian Rowlands - A Devolutionary Writer

Free public lecture at Swansea University on 11 October 2017, starts at 6pm.

Richard Burton blocks thin

A Richard Burton Centre Public Lecture in collaboration with Academi Hywel Teifi 

A DEVOLUTIONARY WRITER

Ian Rowlands

Twenty years since the night that Wales voted to bring itself into being, playwright Ian Rowlands has come to realise the seizmic effect Devolution has had upon his work. In this lecture, Rowlands will both contextualise and read excerpts of his work that mark him out as a Devolutionary writer.

Ian RowlandsSpeaker's Biography:  Ian Rowlands was born in the Rhondda. He has been called “the theatrical conscience of modern Wales” and his talent described as “a fusion of Dylan Thomas and The Manic Street Preachers”. As a theatre director, he has been at the helm of four Welsh theatre companies and his film 'A Light in the Valley' (director: Michael Bogdanov) won a Royal TV Society award in 2000. The author of fifteen plays, including Blink (which toured Wales, ran Off-Broadway and was adapted for Radio Cymru) and Desire Lines (Sherman Cymru). Radio credits include Gwennie (Radio 4) and several Radio Cymru and Radio Wales commissions. The recipient of two Creative Wales Awards, Ian recently realised Y Gadair Wag - a multi-media staged lecture with the National Poet of Wales Ifor ap Glyn. He is currently developing Aurora Borealis, a Welsh / Icelandic project.


Wednesday 11 October 2017: 6 p.m.

Location: Callaghan Lecture Theatre, Callaghan Building, Singleton Park Campus, Swansea University


Free admission. All welcome. Lecture will be given in English.

Enquiries: Professor Daniel Williams (daniel.g.williams@swansea.ac.uk)

*************************************************

Darlith Gyhoeddus Canolfan Richard Burton mewn cydweithrediad ag Academi Hywel Teifi 

A DEVOLUTIONARY WRITER

Ian Rowlands


Ugain mlynedd ers y noson y pleidleisiodd Cymru dros ei bodolaeth, mae'r dramodydd Ian Rowlands wedi dod i sylweddoli'r effaith ysgytwol a gafodd Ddatganoli ar ei waith. Yn y ddarlith hon, bydd yn rhoi ei waith mewn cyd-destun, ac yn darllen darnau o'i waith sy'n ei nodi fel awdur y Datganoli.

Ian RowlandsBywgraffiad:  Ganed Ian Rowlands yn y Rhondda. Mae wedi ei alw'n "gydwybod theatrig y Gymru fodern" a disgrifiwyd ei ddawn ysgrifennu "ymdoddiad o Dylan Thomas a'r Manic Street Preachers". Fel cyfarwyddwr theatr, bu'n gyfrifol am arwain pedwar cwmni theatr yng Nghymru ac enillodd ei ffilm 'A Light in the Valley' (cyf: Michael Bogdanov) wobr y Royal Television Society yn 2000. Mae'n awdur pymtheg o ddramâu, gan gynnwys Blink ( a deithiodd drwy Gymru, a berfformiwyd Oddi ar Broadway ac a addaswyd ar gyfer Radio Cymru) a Desire Lines (Sherman Cymru). Mae credydau radio yn cynnwys Gwennie (Radio 4) a nifer o gomisiynau Radio Cymru a Radio Wales. Derbyniodd ddwy Wobr Cymru Greadigol, ac yn ddiweddar cyflawnodd Y Gadair Wag - darlith amlgyfrwng gyda Bardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn. Ar hyn o bryd mae'n datblygu Aurora Borealis prosiect Cymreig / Gwlad yr Iâ.

11 Hydref 2017: 6 y.h.

Lleoliad y Digwyddiad: Darlithfa Callaghan, Adeilad Callaghan, Prifysgol Abertawe

Ymholiadau: Yr Athro Daniel Williams (daniel.g.williams@abertawe.ac.uk)