You are invited to join us at John Smith’s Book Shop for the launch of Jon Gower’s Norte, published by Gomer Press.

Book Launch Event

Tuesday 26th April 2016 – 1pm-2pm

John Smith’s Book Shop | Taliesin Arts Centre | Swansea University | 

Jon Gower, Norte (Gomer Press)

Jon will be discussing both the reality of the situation facing refugees from Central America as they cross Mexico on their way to the United States and also his fictionalized account of their journey as represented in his new novel, Norte.  He will also consider in general terms the relationship between his own work and the literature of Latin America.

About Norte: An epic novel set in South America by prize-winning author Jon Gower. Two differing characters meet with no inkling of what will be the outcome of their meeting. One is a young man who is trying to reach the United States to escape the abysmal poverty of his motherland, while the other is an ordinary boy from Arizona.

This event is sponsored by The Richard Burton Centre for the Study of Wales Research Seminar in collaboration with the Centre for the Comparative Study of the Americas (CECSAM)

This is a free event and everyone is welcome

Refreshments will be served at 1pm

Enquiries: riah@swansea.ac.uk

 

Lansiad Llyfr

Dydd Mawrth, 26 Ebrill 2016 – 1pm-2pm

Siop Lyfrau John Smith | Canolfan y Celfyddydau Taliesin | Prifysgol Abertawe | 

Jon Gower, Norte (Gwasg Gomer)

Bydd Jon yn trafod realiti sefyllfa ffoaduriaid o Ganolbarth America wrth iddynt groesi Mecsico ar eu ffodd i'r Unol Daleithiau, a hefyd ei gyfrif ffuglennol o'u siwrnai yn ei nofel newydd, Norte. Bydd hefyd yn ystyried y berthynas rhwng ei waith a llenyddiaeth America Ladin yn gyffredinol.

Am Norte: Nofel epig wedi'i lleoli yn Ne America gan yr awdur arobryn, Jon Gower. Mae dau gymeriad gwahanol yn cwrdd heb unrhyw syniad o beth fydd canlyniad hynny. Mae un yn ŵr ifanc sy'n ceisio cyrraedd yr Unol Daleithiau i ddianc tlodi affwysol ei famwlad, a'r llall yn fachgen cyffredin o Arizona.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei noddi gan Ganolfan Richard Burton mewn cydweithrediad â'r Ganolfan ar gyfer Astudiaeth Gymharol Cyfandiroedd America (CECSAM).

Mae'r digwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb

Darperir lluniaeth am 1pm

Ymholiadau:  riah@abertawe.ac.uk