Gwahoddiad i ddigwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe, nos Fercher, 18 Mehefin | An invitation to an event at Swansea University, Wednesday 18 June.

Richard Burton blocks thin
 

Ymchwil Newydd yn y Gymraeg - imagesBydd noson i ddathlu a lansio cyhoeddiadau a phrosiectau newydd ym maes yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg ar 18 Mehefin 2014.  

Derbyniad am 6.00 yh, gan ddechrau am 6.30 yh.  

Lleoliad:  Ystafell y Cyngor, yr Abaty, Prifysgol Abertawe.  

Gan gynnwys:
• cerddi ‘newydd’ Waldo Williams • gwaith Hywel Dafi o’r 15g. • y gyfraith Gymreig yn y 15g. • gwaith dramataidd Saunders Lewis • creu canolfannau a chorpws cenedlaethol i’r Gymraeg • lansio cyfrol newydd Llŷr Gwyn Lewis, Storm ar Wyneb yr Haul

Gweler y rhaglen yma:   Ymchwil Newydd yn y Gymraeg - rhaglen

Mae croeso cynnes i bawb.  Ymholiadau:  riah@abertawe.ac.uk

Wedi ei gefnogi gan Ganolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, Academi Hywel Teifi a Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe.

******************************

There will be an evening to celebrate and launch new projects and publications in the field of Welsh language and literature on Wednesday 18 June 2014.  

Reception from 6.00 pm, to begin at 6.30 pm.  

Venue:  Council Chamber, the Abbey, Swansea University. 

Featuring:
• Waldo Williams’s ‘new’ poems • the 15th century poet Hywel Dafi • Welsh medieval law • the playwright Saunders Lewis • creating community centres and a national corpus for the language • Iaunching Llŷr Gwyn Lewis’s volume of poetry, Storm ar Wyneb yr Haul

See the full programme here:   New Research in Welsh - programme

A warm welcome is extended to all.  This is a Welsh medium event, but translation will be provided.  Contact:  riah@swansea.ac.uk

Supported by Swansea University's Richard Burton Centre for the Study of Wales, Academi Hywel Teifi and the Research Institute for Arts and Humanities.