At a bilingual weekend curated by Menna Elfyn at the Dylan Thomas Centre, Jon Gower and Ali Anwar will be launching Encounters with Nigel Jenkins on 19th July. This will be followed by a celebration of Nigel’s life and work.

RIAH thin image bar

Bilingual Literature weekend curated by Menna Elfyn
Friday 18 – Saturday 20 July, Dylan Thomas Centre, Swansea

**********************************************

Friday, 6.30 - 8.30pm

A tour of Dylan Thomas’ pubs with Wyn Thomas, illustrator of Jeff Towns’ book Dylan Thomas: The Pubs (y Lolfa).

Full Price £5 Swansea Passport to Leisure £2

Saturday, 11am – 12.30pm

M. Wynn Thomas and Daniel Williams debate Dylan and RS Thomas

Full price £3, Swansea PTL £1

2pm – 3.15pm

T.James Jones launch of Dan Y Wenallt

A launch and reading of Dan y Wenallt by T. James Jones, a Welsh translation of Under Milk Wood

Free entry in association with Gomer

3.45pm – 5pm

Heini Gruffudd A Haven from Hitler/ Yr Erlid

A launch and reading /discussion of the Book of the Year winner Heini Gruffudd, Yr Erlid ( Y Lolfa).

Free entry in association with Y Lolfa

7pm: Book Launch with Jon Gower and Ali Anwar

Encounters with Nigel Jenkins with Jon Gower (editor) and Ali Anwar (publisher) H’mm Foundation.

7.30pm Cofio Nigel

A celebration of the life and work of Nigel Jenkins

Stevie Davies, John Osmond, Margot Morgan Steve Griffiths, Sally Roberts Jones, Amber Hiscott, Rhys Owain Williams, Robert Minhinnick, Dave Hughes, Osi Rhys Osmond, Fflur Dafydd, Angharad & Delyth Jenkins and Alan Kellermann.

Free entry, but please reserve a ticket

Sunday, 10.30am – 12.00pm

Translation Workshop with Elin ap Hywel

Full Price £5 Swansea PTL £2

Translation facilities available.

 

Full details and booking information available at www.dylanthomas.com

___________________________________________

Penwythnos Cymraeg a dwyieithog wedi ei guradu gan Menna Elfyn

Gorffennaf 18—Sadwrn 20fed, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

************************************************

Nos Wener, 6.30- 8.30 yr hwyr

Taith o gwmpas tafarnau Dylan Thomas gyda Wyn Thomas,

dylunydd llyfr Jeff Towns Dylan Thomas: The Pubs( Y Lolfa)

Pris llawn £3. PTL Abertawe £1

Bore Sadwrn, 11--12.30 o’r gloch

Athro M.Wynn Thomas a’r Athro Daniel G. Williams trafodaeth ar Dylan ac R.S.Thomas

Pris llawn £3, PTL Abertawe £1

Prynhawn am 2--3-15

T.James Jones , lansiad o Dan y Wenallt

Lansiad a darlleniad o Dan y Wenallt gan T.James Jones sef cyfieithiad o Under Milk Wood, Dylan Thomas

Mynediad am ddim o dan ofal Gwasg Gomer

3.45—5 o’r gloch

Heini Gruffudd--- A Haven from Hitler/Yr Erlid

Lansiad a darlleniad/trafodaeth gyda’r enillydd: Llyfr y Flwyddyn Heini

Gruffudd, Yr Erlid (Y Lolfa)

7 o’r gloch:Lansiad gyda Jon Gower ac Ali Anwar

Encounters with Nigel Jenkins gyda Jon Gower, golygydd ac Ali Anwar( cyhoeddw) a Sefydliad H’mm

7.30 o’r gloch: Cofio Nigel

Dathliad o fywyd a gwaith Nigel Jenkins :

Athro Stevie Davies, John Osmond,Steve Griffiths, Sally Roberts Jones, Amber Hiscott, Rhys Owain Williams, Robert Minhinnick, Dave

Hughes, Osi Rhys Osmond, Fflur Dafydd, Alan Kellermann, Angharad & Delyth Jenkins, a Margot Morgan.

Mynediad am ddim ond dylid sicrhau mynediad trwy docyn

Sul. 10.30—12o’r gloch

Gweithdy cyfieithu gydag Elin ap Hywel

Pris llawn £5, Abertawe PTL £2

 

Am fanylion pellach, cysylltwch a www.dylanthomas.com