Swansea University Scholar to Edit the Works of Major Welsh Poet

RIAH thin image bar

Cynfael Lake Senior lecturer in Welsh at Academi Hywel Teifi, Swansea University, Dr Cynfael Lake has been ­­­­­awarded a prestigious British Academy Fellowship worth 89k to study the poems of Hywel Dafi.

Hywel Dafi is the only major 15th century Welsh poet whose work remains to be edited, and Dr Cynfael Lake will be allowed to take a year off from his work at the University to edit the work.

More than 100 poems by Hywel Dafi have been safeguarded in manuscripts, many of which are kept at the National Library at Aberystwyth, and all copies will have to be studied and compared in detail. The poems are mostly paying tribute to gentry families in Breconshire with whom the poet shared a common descent.

Although not a native of Swansea Dr Lake spent his teens in the city and attended Penlan Comprehensive School. He graduated at Swansea University and returned in 1996 after periods working for the National Eisteddfod of Wales and Aberystwyth University.

Dr Cynfael Lake has just completed a study of the work of Huw Jones from Llangwm, one of the principal Welsh balladists of the 18th century. He published a study of his work in Llên y Llenor and led a project collecting all the existing ballads by the poet.

A selection of 50 ballads appeared in print in 2010 (Detholiad o faledi Huw Jones ‘Llymgi Penllwyd Llangwm’). The finishing touches are now being applied to a website which will feature all the surviving ballads - 190 in all. 

Director of the Research Institute for Arts and Humanities at Swansea University, Professor Chris Williams said: “Cynfael Lake is to be congratulated on winning this highly competitive fellowship. It is a tribute to his skills as an editor and his reputation as a scholar that he has been selected to introduce the poetry of Hywel Dafi to a modern readership.”

Read this story in the Press:  http://www.thisissouthwales.co.uk/Swansea-University-lecturer-awarded-89-000/story-16619862-detail/story.html

Other links:  http://www.welshicons.org.uk/news/literature/swansea-university-scholar-to-edit-the-works-of-major-welsh-poet/

RIAH thin image bar

 

Cynfael Lake Mae Dr Cynfael Lake, darlithydd yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, wedi ennill Cymrodoriaeth freintiedig gan y Cyngor Prydeinig gwerth 89k i astudio barddoniaeth Hywel Dafi.

Hywel Dafi yw’r unig un o brif feirdd y 15fed ganrif nad oes neb wedi golygu ei waith eto, a bydd Dr Cynfael Lake yn cael blwyddyn yn rhydd o’i waith yn y Brifysgol i baratoi’r golygiad.

Mae dros 100 o gerddi gan Hywel Dafi wedi’u diogelu mewn llawysgrifau, llawer ohonynt yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, a bydd rhaid astudio a chymharu pob copi yn fanwl. Mae’r cerddi yn bennaf yn talu teyrnged i deuluoedd bonheddig yn Sir Frycheiniog yr oedd y bardd yn rhannu llinach gyffredin â nhw.

Er nad yw’n frodor o Abertawe, treuliodd Dr Lake ei arddegau yn y ddinas a bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Penlan. Cafodd ei radd ym Mhrifysgol Abertawe a dychwelodd ym 1996 ar ôl cyfnodau’n gweithio gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae Dr Cynfael Lake yn arbenigwr ar waith Huw Jones o Langwm, un o awduron baledi ac anterliwtiau mwyaf adnabyddus y ddeunawfed ganrif, gan gyhoeddi astudiaeth o’i waith yn y gyfres Llên y Llenor ac arwain prosiect i gasglu ei holl faledi.

Cyhoeddwyd detholiad o 50 o’r baledi yn 2012, (Detholiad o faledi Huw Jones ‘Llymgi Penllwyd Llangwm’) a’r gobaith yw cyhoeddi’r cyfan o’r baledi ar wefan newydd, tua 190 i gyd.

Meddai Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, yr Athro Chris Williams: “Rhaid llongyfarch Dr Cynfael Lake ar ennill y gymrodoriaeth hynod gystadleuol hon. Mae’r ffaith ei fod wedi’i ddewis i gyflwyno barddoniaeth Hywel Dafi i gynulleidfa fodern yn deyrnged i’w sgiliau fel golygydd ac i’w enw da fel ysgolhaig.”

Yn y newyddion:  http://www.bbc.co.uk/newyddion/19068161