Survey examining how the digital switchover has affected those with a hearing impairment

Do you live in Wales and have a hearing impairment? If so, we would like to invite you to take part in a survey examining how the digital switchover has affected your use of television.

RIAH thin image bar

This survey is part of a research project based at Swansea University, and funded by Action on Hearing Loss, BBC Wales, Coleg Cymraeg Cenedlaethol and S4C. Through this study, we hope to gain a better understanding of the benefits that digital television has brought to viewers in Wales, and the possible barriers to enjoying television services that affect viewers with hearing impairments.

Your input could help shape policy and delivery of television programmes in Wales in the future. What’s more, you might even win one of five £20 shopping vouchers by completing this survey!

Please follow the link here to start: http://survey.swan.ac.uk/index.php?sid=49478&lang=en

We thank you in advance for your participation.

Dr Yan Wu, Dr Elain Price and Dr Leighton Evans
Swansea University

*********************

Ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn cael trafferthion gyda’ch clyw? Os felly, hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg sydd yn archwilio sut y mae’r newid i ddigidol wedi effeithio eich defnydd o’r teledu.

Mae’r arolwg yn rhan o brosiect ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ei ariannu gan Action on Hearing Loss, BBC Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac S4C. Amcanion yr ymchwil yw meithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r buddion sydd ar gael i gynulleidfaoedd Cymru trwy deledu digidol, a’r rhwystrau sy’n atal gwylwyr sydd â nam ar eu clyw rhag mwynhau’r gwasanaethau teledu hynny

Gall eich cyfraniad helpu i lunio polisïau ac addasu sut y bydd rhaglenni teledu yn cael eu cyflwyno yn y dyfodol. Ar ben hynny, gallwch ennill un o bump o dalebau siopa gwerth £20 trwy lenwi’r holiadur hwn.

Dilynwch y ddolen hon i ddechrau: http://survey.swan.ac.uk/index.php?sid=49478&lang=cy

Diolch i chi am eich cyfraniad.

Dr Yan Wu, Dr Elain Price a Dr Leighton Evans
Prifysgol Abertawe