Swansea University Home - 2010 - 2011


Translation and Translation Memory Software Workshop: 24 September


On 24 September 2010, a one-day workshop is to be held at Swansea University for translators and prospective translators in Wales. The conference is free (a buffet lunch will be provided at a cost of £10), but registration must be in advance. This is an opportunity to bring together translators, prospective translators, translation software companies, translation associations, policy makers and researchers.

Over the last decade, Swansea University has been training MA graduates how to use translation memory programmes, but to what extent is the software used in Wales? Two papers will address this issue and discuss recent developments. In view of the National Assembly’s Welsh Language Bill, a period of change in the translation industry in Wales is anticipated. This is an opportunity for members of the translation industry not only to discuss the potential benefits of the latest technology, but also to test it.

The workshop is co-organised by Swansea University and Bangor University. Please visit Swansea’s Department of Translation and Digital Communication (http://www.swan.ac.uk/translation) and Academi Hywel Teifi, (http://www.abertawe.ac.uk/academihywelteifi), and Bangor’s Canolfan Bedwyr, (http://www.bangor.ac.uk/ar/cb)

 This research-led workshop acknowledges the financial support given by the Richard Burton Centre for the Study of Wales, Swansea University.

Thanks also to the Association of Welsh Translators and Interpreters for their support, to the panelists and to those representing the software companies.

If you would like to attend this workshop, please contact:  Dr Tudur Hallam, Academi Hywel Teifi (t.r.hallam@abertawe.ac.uk). 

* * * * * * * * * *

 Gweithdy Undydd – Medi 24, 2010

Cyfieithu a Meddalwedd Cof Cyfieithu

Ar Fedi 24, cynhelir cynhadledd/gweithdy undydd ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer cyfieithwyr a darpar-gyfieithwyr yng Nghymru. Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim, diolch i nawdd gan Ganolfan Richard Burton, Prifysgol Abertawe. Dyma gyfle i ddwyn ynghyd gyfieithwyr, darpar-gyfieithwyr, cwmnïau’r meddalwedd cyfieithu, cymdeithasau cyfieithu, llunwyr polisi ac ymchwilwyr.

Ers degawd bellach bu Prifysgol Abertawe yn hyfforddi graddedigion MA sut i ddefnyddio rhaglenni cof cyfieithu, ond pa faint o gyfieithwyr yng Nghymru sy’n defnyddio’r meddalwedd hwn? Yn ystod y dydd, cyflwynir dau bapur a fydd yn ateb y cwestiwn hwn a thrafod y datblygiadau diweddaraf. Yn sgil y Mesur Iaith, rhagwelir cyfnod o newid yn y diwydiant cyfieithu yng Nghymru. Dyma gyfle inni oll drafod manteision posib y dechnoleg ddiweddaraf, ac nid trafod yn unig ond profi’r peth trosom ein hunain.

Trefnir y gynhadledd ar y cyd gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.  Gweler:

Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, (http://www.abertawe.ac.uk/academihywelteifi)

Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor (http://www.bangor.ac.uk/ar/cb)

Mawr ddiolch i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru am ei chymorth parod wrth hysbysebu’r gweithdy, ac i bob un o’r siaradwyr ar y panel trafod. Diolch i gynrychiolwyr y cwmnïau am ddod yma i gyflwyno eu rhaglenni cof cyfieithu.

Os am fynychu’r gweithdy hwn, cysyllwtch â Dr Tudur Hallam, Academi Hywel Teifi (t.r.hallam@abertawe.ac.uk).

Valid XHTML 1.0 Transitional