A oes angen caniatâd fy rheolwr llinell?

A oes angen caniatâd fy rheolwr llinell?

Nid oes angen caniatâd ffurfiol i gymryd rhan. Mae enwau'r rhai sydd wedi ymrestru ar y Cynllun yn gyfrinachol a chi sydd i benderfynu a yw'n briodol ai peidio i chi ddweud wrth eich rheolwr llinell/adran eich bod yn cymryd rhan. Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod rhaid i chi ofyn am amser ar gyfer y sesiwn sefydlu dair awr ar 20 Ebrill; fodd bynnag, mae amseriad y cyfarfodydd hyfforddi yn hyblyg a gallant ddigwydd dros amser cinio os oes angen. Bydd y Gwerthusiad yn ystod awr ginio ym mis Rhagfyr 2012.