Canolfan Ieithoedd Cyfrwng Cymraeg (CICC)

Croeso i dudalen CICC, sef Canolfan Ieithoedd Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe. Ein cartref yw'r Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu, ble rydym yn darparu a datblygu modiwlau cyffrous yn y maes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Welcome to the homepage of CICC, Swansea University's Centre for the Study of Languages through Welsh. Based in the Department of Languages, Translation and Communication, we provide and develop an exciting range of modules for students who wish to study elements of their Modern Languages degree through the medium of Welsh.

Beth rydym yn ei wneud / What we do

 

  • Dysgu modiwlau cyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Teach a range of exciting modules through the medium of Welsh
  • Datblygu strategaeth dros addysg Gymraeg yn unol â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Develop a Welsh-medium education strategy in conjunction with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Trefnu cynhadleddau, cyrsiau haf, ymweliadau ag ysgolion a digwyddiadau eraill i hybu Ieithoedd Modern
  • Organise conferences, summer courses, school visits and other events to promote Modern Languages
Money

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Ysgoloriaethau Israddedig gwerth hyd at £3,000 dros dair blynedd ar gael am astudio elfennau o gyrsiau gradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen hon.

There are Undergraduate Scholarships of up to £3,000 over three years for students who study elements of their degree through the medium of Welsh. Find further information here.