West Wales 2017 Adult Nursing Open Day Dates Announced

Want to be an Adult Nurse? Come along to our West Wales Open Day at our Carmarthen campus, St David's Park on Friday 17th November 2017.

West Wales 2017 Adult Nursing Open Day Date Announced

 Apply to study BSc (Hons) Adult Nursing in 2018 at Swansea University's St David's Park Campus, Carmarthen and you could be eligible for:

  • No course/tuition fees
  • A means-tested bursary and a non means-tested grant
  • Opportunities to study abroad
  • A starting salary of over £22,000

The College of Human and Health Sciences has state-of-the-art facilities for students of Adult Nursing at Swansea University including a clinical practice suite which allows students to learn practical skills in realistic surroundings.

Register your place today!

Come along to our West Wales Open Day on the 17th November to meet staff and current students, listen to talks about the course and tour the facilities.

Book online now by clicking the links below:
Morning Session
Afternoon Session

Please note, this Adult Nursing degree is taught at our St David's Park campus in Carmarthen.

Contact

If you have any questions about this event, please contact chhsmarketing@swansea.ac.uk


Diwrnod Agored Nyrsio, Gorllewin Cymru

Dydd Gwener 17 Tachwedd 2017

Eisiau bod yn Nyrs Oedolion?

Gwnewch gais i astudio BSc (Anrhydedd) Nyrsio Oedolion yn 2018 yng Nghampws Parc Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Caerfyrddin a gallech fod yn gymwys ar gyfer:

  • • Dim ffioedd cwrs/dysgu
  • • Bwrsariaeth ar sail prawf moddion a grant heb fod angen prawf moddion
  • • Cyfleoedd astudio tramor
  • • Cyflog cychwynnol dros £22,000 ar ôl cymhwyso


Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr Nyrsio Oedolion, gan gynnwys ystafelloedd ymarfer clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu sgiliau ymarferol mewn awyrgylch realistig. Hefyd, mae canolfan adnoddau clinigol a thechnegol.

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Dewch i'n Diwrnod Agored Gorllewin Cymru ar 17 Tachwedd i gyfarfod â staff a myfyrwyr presennol, gwrando ar sgyrsiau am y cwrs ac ymweld â'r cyfleusterau.

Cofrestrwch:
Sesiwn Bore
Sesiwn Prynhawn

Sylwch, mae'r radd nyrsio oedolion hon yn cael ei dysgu yn ein Campws Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Cysylltu
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, cysylltwch â chhsmarketing@swansea.ac.uk