Yr 9fed gyfres o ddarlithoedd a drefnir gan Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher 9 Mai 2018, 3.30pm tan 5.15pm 

Yr Ystafell Ddarganfod, Llyfrgell Ganolog Abertawe, y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN

Peryglon Rhyddid: Deddfwriaeth Amser Rhyfel a Chyfansoddiad yr Unol Daleithiau, 1917-1919 - Dr Regina Poertner

Mae'r ddarlith hon yn archwilio canlyniadau cyfreithiol paranoia a 'red scare' yn Unol Daleithiau America yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a'r cyfnod syth ar ôl hynny. Aeth y ddeddfwriaeth a arweiniwyd gan hyn i'r afael â throseddau mor amrywiol ac annaliadwy posib â rhwystro recriwtio, anufudd-dod sifil a milwrol gweithredol neu oddefol, ysbïwriaeth, annog gwrthryfel a masnachu gyda'r gelyn.

Cyflwynir y darlithoedd hyn drwy gyfrwng y Saesneg ond os ydych yn dymuno gofyn cwestiwn yn Gymraeg cysylltwch ag AABO ar y rhif isod cyn gynted â phosib fel bod modd trefnu gwasanaeth cyfieithu.

Mae mynediad am ddim, ond sylwer bod nifer cyfyngedig o seddi ar gael, felly ffoniwch ni gadw’ch lle ac osgoi cael eich siomi.. Ffoniwch Dderbynfa AABO ar 01792 602211 adult.education@abertawe.ac.uk