Prosiectau Ymgysylltu a'r Cyhoedd

Enghreifftiau o brosiectau Ymgysylltu â'r Cyhoedd yma ym Mhrifysgol Abertawe

Yr Archifau Richard Burton - cadw casgliadau archif Prifysgol Abertawe ac yn gwneud yn hygyrch ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol

Technocamps - ysbrydoli pobl ifanc 11-19 oed i fynychu gweithdai ar ystod o bynciau sy'n seiliedig cyfrifiadura-cyffrous megis roboteg, datblygu gemau, animeiddio, gwaith fforensig digidol a llawer mwy

Canolfan yr Aifft - cyflwyno rhaglenni gwirfoddoli arobryn a gweithdai dydd Sadwrn ar gyfer plant dan anfantais

Gŵyl Ymchwil

Cynllun Gwyddoniaeth ar gyfer Ysgolion Prifysgol Abertawe   

Ymchwil fel Celf

Dal y Golau

Mae gan y Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus blynyddol, ar hyn o bryd yn ei pumed flwyddyn, sydd wedi'i anelu at gynulleidfa leyg ac yn ei fynychu'n dda gan aelodau o'r gymuned leol. Mae RIAH hefyd yn trefnu'r darlith Flynyddol Richard Burton.

Skeleton Archers of the Mary Rose

Mae prosiect Cu@Swansea dan arweiniad yr Athro Huw Bowen yn dod ymchwil academaidd ar hanes ac effaith fyd-eang y diwydiant copr Cymru i gynulleidfa gymunedol mewn amrywiaeth o ffyrdd, nid lleiaf trwy arwain ailddatblygu hen safle Gwaith Copr yr Hafod yng Nglandŵr, Abertawe fel atyniad treftadaeth gyda manteision economaidd a lles mawr fod ar gyfer y gymuned leol.

Mae prosiect a ariennir gan HLF dan arweiniad Dr Martin Johnes, yn archwilio hanes a phwysigrwydd Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe i'r gymuned leol. Bydd aelodau o'r gymuned yn chwarae rhan bwysig yn y broses ymchwil, a fydd yn cynnwys hanesion llafar, cronfa ddata ar-lein o atgofion ac arddangosfa.

Fel rhan o gyfraniad y Brifysgol yn y Prosiect BLOODHOUND SSC, rydym wedi gallu i gysylltu ein gwaith, yma yn Abertawe, gyda miloedd o blant ysgol ar draws Cymru, a thu hwnt, drwy ymweliadau ysgol ac yn dangos mewn cynadleddau ysgol.

Materials:Live!

Mae'r Brifysgol yn rhedeg y Caffi Gwyddoniaeth Abertawe. Bob mis mae arbenigwr blaenllaw yn eu maes yn rhoi sgwrs ragarweiniol fer ac yna sgwrs anffurfiol gyfeillgar. Mae pob digwyddiad yn anffurfiol ac yn hygyrch, a mynedfa yn hollol rad ac am ddim.

Deunyddiau Ymchwil Abertawe a Phrofi (SMART), partneriaeth â Rolls-Royce, yn cyflwyno rhaglen allgymorth cadarn i ledaenu technoleg a ddatblygwyd gan y prosiect. SMART yn dangos tyrbin nwy bach yn gwbl weithredol ac offer arall i hysbysu, addysgu ac ymgysylltu plant ysgol, myfyrwyr, diwydiant a'r cyhoedd gydag arddangosiad cyffrous a gweithgaredd rhyngweithiol.

'Mrs Peabody investigates' yn ymchwilio gwella dealltwriaeth y cyhoedd o ffuglen trosedd rhyngwladol