Ymgysylltu a'r Cyhoedd

Ymgysylltu â'r Cyhoedd gyda Ymchwil

Mae'r Ganolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (NCCPE) yn diffinio Ymgysylltu â'r Cyhoedd gyda Ymchwil fel "y myrdd o ffyrdd y gall y gweithgaredd a manteision addysg uwch ac ymchwil yn cael ei rhannu gyda'r cyhoedd. Ymgysylltu yw trwy ddiffiniad yn broses ddwyffordd, yn cynnwys rhyngweithio a gwrando, gyda'r nod o gynhyrchu lles pawb".

A diffiniad o 'cyhoeddus' datblygwyd o hyn a ddarperir gan HEFCE:

''Mae 'cyhoedd' yn cynnwys unigolion a grwpiau nad ydynt ar hyn o bryd  ganddynt berthynas ffurfiol gyda sefydliad addysg uwch (SAU) trwy addysgu, ymchwil neu drosglwyddo gwybodaeth".

Ers ei sefydlu yn 1920, mae'r Brifysgol a'i academyddion wedi ymgysylltu'n weithredol â'r cyhoedd i gyfieithu ei gweithgareddau dysgu ac ymchwil i dermau hygyrch a pherthnasol.

Mae ymchwilwyr a grwpiau ymchwil yn y Brifysgol yn ymgysylltu'n rhagweithiol gyda mwy na 72 o grwpiau amrywiol cymunedol, amwynderau diwylliannol, ysgolion a cholegau i greu diwylliant lle mae ymgysylltu â'r cyhoedd a chynhwysiant yn cael ei ystyried fel gweithgaredd pwysig a hanfodol gan y gymuned ymchwil.

I gael mynediad adnoddau ar y safle NCCPE cliciwch yma

Mae Prifysgol Abertawe yn awr yn un o lofnodwyr y Maniffesto ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd - am fwy o wybodaeth ynghylch yr hyn y mae hynny'n ei olygu neu i lawrlwytho'r Maniffesto cliciwch ymaCynllun Llysgenhadon NCCPE

Ar gyfer pwy mae'r?

Unrhyw un sydd yn angerddol am ymgysylltu â'r cyhoedd gydag addysg uwch. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gweithio mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil (staff cymorth, uwch reolwyr, academyddion, myfyrwyr, ymchwilwyr, ac ati) a phobl sy'n gweithio gyda sefydliadau addysg uwch. Efallai eich bod yn ymarferydd profiadol ymgysylltu â'r cyhoedd, neu a allai fod ond yn dechrau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd.

Pam dylech cymryd rhan?

Mae manteision allweddol i gyfranogwyr, gan gynnwys:

  • Cymorth ar gyfer eich gwaith eich hun
  • Cyfle i gwrdd â phobl eraill, a datblygu sgiliau a dealltwriaeth
  • Cefnogaeth i weithredu fel asiant newid o fewn eich sefydliad eich hun
  • Ariannu i ddatblygu eich sgiliau eich hun, yn ogystal â chyfleoedd i gyfrannu at y rhwydwaith
  • Cadw i fyny â syniadau cyfredol ar ymgysylltu â'r cyhoedd, a sut y mae'n berthnasol i sefydliadau addysg uwch (ee REF, Gwyddoniaeth i Bawb)

Mae Rhian Melita Morris yn LlysgennadYmgysylltu â'r Cyhoedd NCCPE ar gyfer Prifysgol Abertawe e-bost Rhian

Am ragor o wybodaeth am y Cynllun Llysgenhadon cliciwch yma

Rhaglen Allgymorth Ysgolion a Cholegau

Darganfyddwch pa weithgareddau a digwyddiadau a gynigiwn i bobl ifanc o flwyddyn 6 i flwyddyn 13.  Gallwch bori yn ôl grŵp blwyddyn i edrych ar fanylion gweithgareddau.  Cysylltwch â threfnydd y gweithgarwch i fynegi diddordeb neu gael mwy o wybodaeth - cynwysoldeb@abertawe.ac.uk.

Pwy yw Alex y Gath?

Y Ganolfan Eifftaidd

 

Pwy yw Alex y Gath? i gael gwybod ac i ddarllen straeon newyddion ar ein blog, cliciwch yma

 

Ewch i'n tudalen facebook

 

Mae gennym gweithdai i blant a digwyddiadau eraill yn mynd ymlaen, mae cyswllt i hyn ac mae digwyddiadau llyfryn yma