Ymchwil sy'n cynnwys anifeiliaid

Ymchwil sy'n cynnwys anifeiliaid

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i osgoi defnyddio anifeiliaid mewn ymchwil oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol. Mae'n hollol ymrwymedig i hyrwyddo a gweithredu strategaeth o leihau, mireinio a disodli yn helaeth.

Mae unrhyw ymchwil gan y Brifysgol sy'n cynnwys anifeiliaid yn cydymffurfio'n llwyr â Deddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986 (Diwygiwyd 2012).

Mae gan y Brifysgol Gorff Adolygiad Moesegol Lles Anifeiliaid sy'n:

  • ystyried ac yn monitro pob prosiect sy'n cynnwys ymyriadau ag anifeiliaid byw* yn y Brifysgol;
  • ystyried cynigion i gynnal astudiaethau maes gan staff a myfyrwyr y Brifysgol sy'n cynnwys ymyriadau ag anifeiliaid byw*.

Gellir cysylltu â'r corff hwn drwy erp@abertawe.ac.uk

(* fel y'i diffinnir gan Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 2012

Dylid cyfeirio unrhyw waith arall sy'n cynnwys anifeiliaid byw at Bwyllgorau Moeseg a Llywodraethu Ymchwil y Colegau.