Fframwaith Polisi ar gyfer Moeseg a

Fframwaith Polisi ar gyfer Moeseg a

Rhagair gan y Dirprwy Is-ganghellor

Cwmpas

Crynodeb gweithredol

Cyflwyniad

Cyfrifoldeb ac atebolrwydd

Llywodraethu ymchwil

Moeseg ymchwil

Adran A- Strwythur Llywodraethu Ymchwil Prifysgol Abertawe

Adran B- Polisi ar gymeradwyaeth foesegol

Adran C- Cyfrifoldebau Prifysgol Abertawe o ran Noddwyr Ymchwil

Adran D- Polisi ar ymchwil gofal iechyd a chymdeithasol

Adran E- Polisi ar ymchwil sy'n defnyddio anifeiliaid

Adran F- Polisi ar reoli peryglon ymchwil i'r amgylchedd

Adran G- Polisi ar drin honiadau o gamymddwyn ymchwil (ymchwil staff)

Adran H- Polisi ar 'Chwythu'r Chwiban'

Adran I- Polisi ar ddiogelu data ymchwil

Adran J- Polisi ar reoli data ymchwil

Adran K- Ceisiadau am grant ymchwil - gweithdrefnau llywodraethu

Adran L- Polisi ar iechyd a diogelwch ymchwil

Adran M- Polisi ar Eiddo Deallusol a gweithdrefnau ar gyfer ei roi ar waith

Adran N- Cyhoeddi a lledaenu canfyddiadau ymchwil

Adran O- Polisi ar wrthdaro buddiannau o ran ymchwil, gwaith ymgynghori, a masna

Adran P- Polisi ar asesu risg ymchwil (indemniad ac yswiriant)

Adran Q- Polisi ar ymchwil myfyrwyr a chamymddwyn ymchwil gan fyfyrwyr

Adran R- Hyfforddiant mewn llywodraethu a moeseg ymchwil

Adran S- Rhestr Wirio Swyddfa Ymchwil a Chywirdeb y Deyrnas Unedig ar gyfer ymch

Atodiad 1- Diolchiadau

Atodiad 2- Adnoddau defnyddiol

Atodiad 3- Cyfarwyddyd i staff a myfyrwyr sy'n cyrchu deunydd ar-lein sy'n sensi

Atodiad 4- Terminoleg allweddol

Atodiad 5- Rheoli data ymchwil Prifysgol Abertawe - gwybodaeth bellach