Ymdrin â newidiadau cymdeithasol mawr

Ymdrin â newidiadau cymdeithasol mawr

societal changesWedi’i lansio ym mis Tachwedd 2011, mae’r Sefydliad Ymchwil ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol (RIASS) yn gydweithrediad blaenllaw ar draws prifysgolion sy’n dod â’r ymchwil orau oll ynghyd o fewn y gwyddorau cymdeithasol, dynol, iechyd ac amgylcheddol.

Ym mis Mai eleni, cynhaliodd RIASS gynhadledd yn arddangos yr ymchwil helaeth sy’n cael ei chynnal ar draws y Brifysgol ym maes y gwyddorau cymdeithasol cymhwysol, gyda’r nod o ledaenu gwybodaeth ymhlith cydweithwyr ar draws y campws, a chreu cyfleoedd ar gyfer ymchwil ar y cyd.

Mewn sesiwn o’r enw ‘Iechyd a newid demograffig’, bu’r Athro Vanessa Burholt, Cyfarwyddwr y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA), yn rhannu canfyddiadau o CFAS-Wales, astudiaeth dau ddegawd o hyd o 1993 i 2013 yn edrych ar newidiadau mewn rhwydweithiau cymorth cymdeithasol pobl hŷn. Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys sgwrs gan Dr Camilla Knight, uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon yn y Coleg Peirianneg lle y bu’n archwilio’r angen hanfodol am ymglymiad a chymorth gan rieni wrth ddatblygu potensial chwaraeon plant.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill yr oedd sgwrs gan yr Athro Nuria Lorenzo-Dus a Dr Cristina Izura o’r Ganolfan Ymchwil Iaith, ar yr astudiaeth empirig amlddisgyblaethol gyntaf o’r arferion cyfathrebu a ddefnyddir gan ysglyfaethwyr rhywiol ar-lein mewn sesiwn o’r enw ‘Secure Societies– protecting freedom and security.

Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys gwaith gan Dr Stuart Macdonald a’i gydweithwyr ar asesu ac ymateb i’r bygythiad o seiberterfysgaeth. Hefyd yn cyflwyno yn y sesiwn hon roedd Dr Sergei Shubin o’r Adran Ddaearyddiaeth, y mae ei waith wedi denu £1.3 miliwn i ddatblygu dulliau rhyngddisgyblaethol o liniaru tlodi mewn cysylltiad â’r bartneriaeth Abertawe-Siavonga.

Wrth annerch y digwyddiad, dywedodd y Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Iwan Davies, fod y gynhadledd yn adlewyrchu hyd a lled gweithgarwch ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yn y Brifysgol, a rhoddodd longyfarchiadau i’r gymuned ar ei rôl hollbwysig o safbwynt llwyddiant Abertawe yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.