Gwyddonydd o Brifysgol Abertawe’n datgelu ‘bwyd y dyfodol’

Gwyddonydd o Brifysgol Abertawe’n datgelu ‘bwyd y dyfodol’

food of the future’Mae Dr Carole Llewellyn o Dîm Algaidd Prifysgol Abertawe wedi datgelu ymchwil ar ben blaen ei maes mewn dogfen BBC a aeth ati i archwilio swyddogaeth brasterau gwael a da yn ein diet.

Yn The Truth About Fat, esboniodd Dr Llewellyn sut y gall algâu microsgopig - y micro algâu - chwarae rôl bwysig o safbwynt darparu i ni’r brasterau da y mae eu hangen ar ein cyrff.

Gwnaeth y rhaglen arddangos y cyfleusterau yn y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Acwafeithrin Cynaliadwy (CSAR) lle y bu Dr Llywellyn yn gosod yr algâu dan y microsgop i ddangos sut y gall cyn lleied â llwy de o ddŵr y môr gynnwys miloedd o gelloedd algaidd micro.

Fodd bynnag, oherwydd y cyfaint o ddŵr môr y byddai ei angen i gael biomas digonol i’w echdynnu, mae tîm Algaidd CSAR yn meithrin y micro algâu i grynodiadau uchel mewn bioadweithyddion ffens fawr o’r enw ffotobioadweithyddion.

Meddai Dr Llewellyn:

“Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ficro algâu sydd mor fach dydyn ni ddim yn gallu eu gweld â llygad noeth. Mae’r micro algâu hyn yn gelloedd microsgopig byw sy’n gallu cynnwys lefelau uchel o olewau omega, y mae eu buddion yn adnabyddus.

Dan amodau rheoledig o olau a maetholion, mae’r algâu’n tyfu i grynodiadau uchel, sy’n ei gwneud yn haws defnyddio eu hasidau brasterog omega-3.

Mae’r biomas sych a geir o ganlyniad yn fwytadwy, ac yn llawn protein, maetholion ac olew omega. O hyn galwn gynhyrchu olew algaidd pur. Mae’n fwyd ar gyfer y dyfodol ac mae hefyd yn gynaliadwy iawn.”