Campws y Bae – cyfnod newydd

Campws y Bae – cyfnod newydd

null

Mae’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor, Profysgol Abertawe, yn trafod agoriad Campws y Bae. 

“Ar 21 Medi eleni, agorodd drysau ein campws gwyddoniaeth ac arloesi newydd ym Mae Abertawe. Yn ogystal, croesawom Brif Weinidog Cymru i Gampws y Bae yn ddiweddar i agor yr Ardal Beirianneg.

Mae cwblhau’r datblygiad nodedig hwn yn gwireddu gweledigaeth sy’n esgor ar gyfnod newydd i’r Brifysgol, ac i’r rhanbarth.

I bob pwrpas mae’r Brifysgol wedi dyblu mewn maint dros nos ac mae wedi troi’n Brifysgol ddau gampws. Yn ddi-os mae’r adeiladau, sgwariau, a chwadranglau godidog yng Nghampws y Bae wedi dod yn fyw wrth i fyfyrwyr hen a newydd gyrraedd.

Disgrifiwyd Campws y Bae, sy’n werth £450 miliwn, fel ‘enghraifft fyd-eang’ yn ei ddefnydd o addysg uwch a diwydiant i yrru adfywio economaidd. Mae wrth wraidd cynllun datblygu sy’n anelu at drawsnewid rhanbarth Abertawe ac mae ymhlith y pum datblygiad pwysicaf o’i fath yn Ewrop. Disgwylir effaith economaidd o fwy na £3 biliwn dros gyfnod o ddeng mlynedd.

Yn ddiweddar, dangosodd canlyniadau’r QS World University Rankings fod Prifysgol Abertawe bellach ymhlith y 4% o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r byd. 

Ym mis Mai, y Brifysgol hon gafodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru yn ei chyllid ar gyfer Ymchwil o Safon, gan fod Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi dyrannu 20% (£2.24m) yn ychwanegol i ni o’r cynllun Ymchwil o Safon.

Mae'r gydnabyddiaeth hon wedi ei seilio ar broffil ymchwil cynyddol Abertawe, a danlinellwyd gan ein llwyddiant trawiadol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, oedd yn ein gosod ymhlith y 30 prifysgol ymchwil orau yn y Deyrnas Unedig.

Cadarnha hyn oll fod Prifysgol Abertawe yn parhau i godi i’r entrychion, gydag ymchwil wrth galon ein holl waith.”

Mwy o wybodaeth am Gampws y Bae 

Coleg Peirianneg

Ysgol Reolaeth