Gŵyl Gwyddoniaeth Prydain 2016

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o gynnal Gŵyl Gwyddoniaeth Prydain 2016

British Science festival branding

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal Gŵyl Wyddoniaeth Prydain rhwng 6 a 9 Medi 2016, a dilynir hynny gan Benwythnos i’r Teulu ar 10 ac 11 Medi.

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yw un o wyliau gwyddoniaeth mwyaf Ewrop, sy’n dwyn ynghyd dros 350 o wyddonwyr blaenllaw mewn digwyddiad sy'n arddangos darganfyddiadau gwyddonol diweddaraf o bob cwr o'r byd. Bydd y miloedd fydd yn mynychu’r Ŵyl yn cael y cyfle i brofi sgyrsiau, gweithdai a pherfformiadau am wyddoniaeth a thechnoleg sy’n torri tir newydd. Cynhelir y rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn ac  o amgylch campws Parc Singleton, a bydd cyfle hefyd i fynychu digwyddiadau yng Nghampws y Bae, Plantasia, Theatr Volcano, a chael hwyl ar y daith igam ogam yn yr Uplands a’r parti ar y traeth.

Bydd y Penwythnos i’r Teulu yn cynnwys rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous, addysgol a llawn hwyl i’r gymuned ar draws y ddinas. Bydd ymwelwyr y Penwythnos i’r Teulu yn gweld mwy na 100 o ymchwilwyr ar stondinau ac mewn gweithdai ochr yn ochr ag artistiaid, perfformwyr a chyfathrebwyr gwyddoniaeth, a gallant gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau ymarferol i'r teulu cyfan. Drwy gydol y penwythnos caiff canmlwyddiant geni Roald Dahl ei ddathlu gyda golwg gwyddonol ar ei lyfrau. Ddydd Sul, mewn partneriaeth â Marchnad y Marina, bwyd fydd prif ffocws y digwyddiadau, gan gynnwys arbrofion seicoleg bwyd, arbrofion cynhyrchu bwyd a llawer mwy.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Cymerwch olwg ar y rhaglen ac archebwch yma.