Gweithio â byd diwydiant

Cydweithio â diwydiant

Mae cydweithio'n agos â diwydiant yn galluogi ymchwilwyr y Brifysgol i gael effaith gadarnhaol ac uniongyrchol ar y byd masnachol. Mae'r cydweithio diwydiannol hyn hefyd yn darparu cyllid a chefnogaeth hanfodol ar gyfer prosiectau ymchwil ar draws ystod o ddisgyblaethau, a gall wneud wir wahaniaeth i fusnesau sy'n ymwneud â ni.

Efallai y byddai gennych ddiddordeb darllen mwy ynghylch sut y mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gyda'r Brifysgol yn eich galluogi i:
  • gael mynediad at bobl gymwys i arwain prosiectau newydd
  • cael mynediad at arbenigwyr sy'n gallu helpu i symud eich busnes yn ei flaen
  • datblygu atebion arloesol i helpu eich busnes i dyfu
  • datblygu eich cwmni ar gyfer marchnad heddiw
  • cynyddu eich mantais gystadleuol
  • cynyddu proffidioldeb drwy wella perfformiad busnes a gweithrediadau

Ar gyfartaledd, dyma'r manteision busnes y gellir eu disgwyl o brosiect KTP unigol sy'n para rhwng un a thair blynedd:

  • cynnydd o fwy na £220,000 mewn elw blynyddol cyn treth
  • creu tair swydd sy'n wirioneddol newydd
  • cynnydd yn sgiliau'r staff presennol

Mae ein colegau hefyd wedi datblygu perthynas gyda diwydiant sy'n fuddiol i'r naill a'r llall, felly hefyd y mae sefydliadau, canolfannau a grwpiau ymchwil unigol. Mae ein yn tynnu sylw at rai o'r sectorau y mae'r Brifysgol yn gweithio â hwy, yn ogystal â rhai o'r cyfleusterau a'r offer sydd ar gael i gefnogi eich gweithgareddau ymchwil a datblygu.

Mae cymorth ychwanegol i fusnesau sy'n dymuno gweithio gyda'r Brifysgol ar gael gan yr .