Pontio'r Bylchau - Pobl a Manylion Cyswllt

Harold Thimbleby

Harold Thimbleby

Pen Ymchwilydd

Mae Harold yn Athro Cyfrifiadureg ac yn Gyfarwyddwr Labordy Technoleg Rhyngweithio'r Dyfodol (FitLab). Mae FitLab yn canolbwyntio ar werthuso ac ymchwilio i declynnau cymhleth sy'n newid ein bywydau o ddydd i ddydd, boed y rheiny’n declynnau yn ein cartrefi, ein ceir, ein ffonau symudol neu'n declynnau meddygol, a hynny er mwyn newid eu dyluniad a'u gweithrediad drwy dechnoleg well. Harold oedd aelod sefydlol SURF sef Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n hybu ac yn cefnogi ymchwil a rhwydweithio rhyngddisgyblaethol ym mhob rhan o'r Brifysgol.

Hafan Harold    FITLab

Huw Bowen

Huw Bowen

Cyd-ymchwilydd

Mae Huw yn Athro Hanes Modern ac yn Gynullydd Ymchwil Hanes Cymru, sef partneriaeth gydweithredol sy'n dod â 100 o ysgolorion a myfyrwyr ymchwil o bob prifysgol yng Nghymru at ei gilydd. Ar hyn o bryd mae Huw yn arwain prosiect a ariannir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol er mwyn ymchwilio i ddylanwad y diwydiant copr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar Abertawe.

Hafan Huw

 

Mike Charlton

Mike Charlton

Cyd-ymchwilydd

Mae Mike yn Athro Ffiseg Arbrofol ac mae'n adnabyddus am ei waith gyda phositronau egni isel, positroniwm, a gwrth-hydrogen. Yn ogystal â nifer o rolau eraill, mae'n aelod o'r Pwyllgor SPS yn CERN. Mae Mike yn hynod weithgar mewn gwaith allgymorth ac ar hyn o bryd ef yw Cadeirydd Cangen De Cymru o Gymdeithas Wyddoniaeth Cymru.

Hafan Mike    CERN – Hydrogen Alffa 

Tavi Murray

Tavi Murray

Cyd-ymchwilydd

Mae Tavi yn Athro Rhewlifeg, yn Bennaeth Grŵp Rhewlifeg Abertawe ac yn Gyfarwyddwr Gwyddoniaeth Canolfan Mike Barnsley er Ymchwil Hinsoddol. Dyfarnwyd y 'Fedal Begynol’ i Tavi yn 2007 am ei gwasanaeth rhagorol i ymchwil begynol.  Hi yw Cyfarwyddwr presennol SURF, sef Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe, ac mae hi wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant[H1]  ymchwil ryngddisgyblaethol cynaliadwy yn Abertawe.

Hafan Tavi   Grŵp Rhewlifeg Abertawe      SURF

 

 

Judith Phillips

Judith Phillips

Cyd-ymchwilydd

Mae Judith yn Athro Gerontoleg, yn Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, ac yn Gyfarwyddwr OPAN, sef y Rhwydwaith Ymchwil a Datblygu mewn perthynas â Phobl Hŷn a Heneiddio. Ymhlith ei diddordebau ymchwil y mae'r agweddau cymdeithasol ar heneiddio, tai a chymunedau ymddeol, ynghyd â rhwydweithiau sy'n pontio'r cenedlaethau. Mae'n defnyddio llawer o ddisgyblaethau gwahanol i lywio ei hymchwil. 

Hafan Judith   OPAN 

John Tucker

John Tucker

Cyd-ymchwilydd

Mae John yn Athro Cyfrifiadureg ac yn Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Ffisegol. Mae gan John ddiddordeb arbennig yn agweddau athronyddol, cymdeithasegol, a hanesyddol cyfrifiadura ac yn hanes Gwyddoniaeth yng Nghymru. Ef yw sefydlydd Casgliad Hanes Cyfrifiadura Prifysgol Abertawe a Cholocwiwm Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol Prydain.

Hafan John     Casgliad Hanes Cyfrifiadura

Rhodri Williams

Rhodri Williams

Cyd-ymchwilydd

Mae Rhodri yn Athro Peirianneg sy'n arbenigo ym meysydd Rheoleg, Mecaneg Hylif An-Newtonaidd, Ceudodi a Nanodechnoleg. Yn 2007 cafodd ei gydnabod pan ddyfarnwyd gwobr Brian Mercer y Gymdeithas Frenhinol iddo, ac enillodd Wobr Diwydiant y Sefydliad Peirianneg Gemegol am Arloesedd a Rhagoriaeth, am 'gydweithio a chyfrannu at ddatblygu biodechnolegau sydd yn y pen draw yn gwella ansawdd iechyd a bywyd.'

Hafan Rhodri

Chris Williams

Chris Williams

Cyd-ymchwilydd

Yr Athro Chris Williams oedd Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau rhwng 2010 a 2013. Daw'r sefydliad ymchwil hwn ag ymchwilwyr ac ôl-raddedigion at ei gilydd o bob rhan o Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau er mwyn creu amgylchedd ymchwil llewyrchus sy'n ceisio sicrhau rhagoriaeth a dylanwad.

Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau 

Volker Roeben

Volker Roeben

Cyd-ymchwilydd

Ar ôl graddio ym mhrifysgolion Keil, Heidelberg a Berkley, ymunodd Volker â Phrifysgol Abertawe yn 2007 fel Athro Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus. Hefyd mae'n Gyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer Ysgol y Gyfraith. Cyn dod i Abertawe bu Volker yn clercio i'r Ynad Di Fabio yn Llys Cyfansoddiadol yr Almaen ac yn gwasanaethu fel aelod o'r Pwyllgor Ymgynghorol i Senedd Ffederal yr Almaen ar gyfer Cenadaethau Rhyngwladol y Lluoedd Arfog. Yn 2010 bu'n cynnull cynhadledd ryngwladol o bwys yn Abertawe a roddai sylw i Ddibenion Newydd y Môr.

Hafan Volker      Sefydliad Morgludiant Rhyngwladol a Chyfraith Masnach 

Andrea

Andrea Buck

Rheolwr y Rhaglen

a.j.buck@abertawe.ac.uk

+44 (0)1792 606669