Crwsibl Cymru a SURF

Mae Pontio'r Bylchau wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chrwsibl Cymru a SURF i hybu, hwyluso, a datblygu mentrau ymchwil cydweithredol ac i ddatblygu arweinwyr ym maes ymchwil ar gyfer y dyfodol. 

Er mwyn helpu i sicrhau sylw i ymchwil yn y cyfryngau, gofynnodd Pontio'r Bylchau a Chrwsibl Cymru i’r Western Mail (WalesOnline), e gynhyrchu cyfres o erthyglau am ymchwil academyddion Abertawe. Gweler isod ddetholiad o'r hyn a gynhyrchwyd ganddynt: 

Ymchwilwyr Crwsibl Cymru yn y Western Mail

- -