Etifeddiaeth Pontio'r Bylchau

Etifeddiaeth Pontio'r Bylchau

Parhau i gefnogi ymchwilwyr 

Yn 2006 bu i Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) lansio menter newydd fel rhan o'i Raglen Rhyngwynebau Trawsddisgyblaethol (C-DIP). Galwyd y fenter newydd hon yn Pontio'r Bylchau ac yn ystod y pedair blynedd nesaf buddsoddwyd £10.5 miliwn gan EPSRC mewn cefnogi 23 o raglenni Pontio'r Bylchau mewn prifysgolion ledled y DU. Roedd yr arian hwn yn cynnwys £987,801 ym Mhrifysgol Abertawe, sef y grant unigol mwyaf a roddwyd i raglen prifysgol. Prifysgol Abertawe hefyd oedd yr unig sefydliad yng Nghymru i dderbyn cyllid Pontio'r Bylchau.

Ar ôl cael y grant unigol mwyaf a roddwyd i unrhyw un o raglenni Pontio'r Bylchau yn y DU, bu rhaglen Pontio'r Bylchau Abertawe yn helpu i greu syniadau gwreiddiol, yn troi'r syniadau hynny'n brosiectau, ac yn cefnogi'r ymchwilwyr wrth iddynt adeiladu pontydd gan groesi ffiniau traddodiadol disgyblaethau. Rhwng 2009 a 2013 cyllidwyd 196 o brosiectau ymchwil mewn ystod o feysydd gan raglen Pontio'r Bylchau Abertawe, gyda golwg ar ddileu’r rhwystrau academaidd a sefydliadol a fyddai wedi atal ymchwil amlddisgyblaeth yn y gorffennol.

Yn syml, dangosodd y rhaglen fod buddsoddi yng ngweledigaeth Pontio'r Bylchau nid yn unig yn helpu i fynd i'r afael â'r heriau ffisegol, economaidd, a chymdeithasol sylweddol sydd o’n blaenau yn y dyfodol, ond hefyd yn creu ac yn atgyfnerthu cymuned gref o ymchwilwyr effeithiol:  dyma pam y mae'r Brifysgol yn dal i hyrwyddo gweithgarwch o dan frand Pontio'r Bylchau ac yn dal i fuddsoddi mewn meithrin ymchwil ac ymchwilwyr drwy gyllid sbarduno. 

VC
RIASS