Ymchwil ryngddisgyblaethol

Ymchwil ryngddisgyblaethol

Mae cymuned ymchwil ffyniannus Prifysgol Abertawe'n cael ei gyrru gan frwdfrydedd i wthio ffiniau darganfyddiadau gwyddonol ac academaidd. Wrth galon hyn ceir rhwydwaith o ganolfannau a grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol, a sefydlwyd i alluogi staff ag arbenigedd mewn meysydd gwahanol i archwilio cysyniadau radicalaidd newydd a datblygu eu hymchwil mewn ffyrdd na fyddai wedi cael eu hystyried fel arall.

O effeithiau newid hinsawdd i anghenion a dyheadau poblogaeth sy'n heneiddio, mae bywyd cymhleth yr 21ain ganrif yn wynebu nifer o heriau a chyfleoedd. Mae mynd i'r afael â'r rhain yn gofyn am fodelau newydd mewn dadlau a gweithredu sy'n croesi'r ffiniau rhwng y gwyddonol a'r technegol, y gwleidyddol, y diwylliannol a'r cymdeithasol. Er mwyn darparu'r modelau newydd hyn, mae angen dulliau meddwl, cysylltu a chyfathrebu newydd.

Gyda chymuned ymchwil fywiog a ffyniannus, sy'n gallu meithrin cysylltiadau rhyngddisgyblaethol cryf a pharhaus, mae Abertawe'n manteisio ar ei llwyddiannau cynnar ar draws ffiniau gwyddoniaeth a pheirianneg i ymateb yn gyflym i'r ddadl ynghylch ymchwil ryngddisgyblaethol ac mae'n helpu i lunio a ddiffinio ei dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod buddion ac anghenraid ymchwil ryngddisgyblaethol ac mae hyn yn cael ei chefnogi gan Gynghorau Ymchwil y DU.   

Prosiectau (Saesneg):

Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil