Gweithgarwch ymchwil

Gweithgarwch Ymchwil

Nid yw heriau mawr heddiw yn parchu'r ffiniau artiffisial rhwng disgyblaethau traddodiadol a dyna pam mae amgylchedd campws Prifysgol Abertawe'n darparu amgylchedd delfrydol i ymchwil amlddisgyblaethol draddodiadol ffynnu.  

Mae'r Brifysgol yn meithrin diwylliant ymchwil iach sy'n tanategu'r holl weithgareddau eraill yn y sefydliadau. Mae Abertawe'n mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain drwy:  

  • ddatblygu portffolio ymchwil y Brifysgol
  • annog arloesedd
  • buddsoddi mewn isadeiledd ansawdd uchel a chynaliadwy
  • denu a chadw'r ymchwilwyr a'r myfyrwyr ôl-raddedig o'r ansawdd uchaf
  • gweithio mewn partneriaeth rhwng ac ar draws disgyblaethau a chyda busnesau lleol a'r Llywodraeth

Bydd y tudalennau hyn yn dweud mwy wrthych am gryfderau ymchwil y Brifysgol, ei chanolfannau a'i sefydliadau ymchwil arloesol, a'n hagwedd at addysgu a arweinir gan ymchwil ac a lywir gan ymarfer. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein prosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol.