Grantiau Cyngor Ymchwil Ewrop (ERC)

Mae ERC yn flaenoriaeth i Brifysgol Abertawe a, diolch i waith caled cydweithwyr dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cyflwyno rhai ceisiadau ERC cryf ledled y Brifysgol.

Rydym bellach yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer grantiau Uwch (dyddiad cau: 31 Awst 2017), grantiau Dechrau (dyddiad cau disgwyliedig: Hydref 2017) a grantiau Cyfunwr (dyddiad cau disgwyliedig: Chwefror 2018).

If you meet the following criteria for either level of grant and would like to be considered, please fill out the attached relevant expression of interest form by 2nd March 2017.

Bod yn gymwys i gael Grant Dechrau

 • 2-7 blynedd o brofiad ers cwblhau eich PhD (yn ogystal â 18 mis o absenoldeb mamolaeth ar gyfer pob plentyn neu 'seibiant gyrfa cymwys' megis salwch hirdymor)
 • Profiad o lunio o leiaf un cyhoeddiad pwysig heb gyfranogiad eich goruchwyliwr PhD
 •  Y gallu i ddangos hanes o lwyddiannau cynnar sy'n briodol i'ch maes ymchwil a'r pwynt yn eich gyrfa, gan gynnwys cyhoeddiadau sylweddol (fel y prif awdur) yn y prif gyfnodolion gwyddonol amlddisgyblaethol rhyngwladol a adolygwyd gan gymheiriaid, neu yn y cyfnodolion rhyngwladol mwyaf blaenllaw
 • Rhagor o wybodaeth: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants

Bod yn gymwys i gael Grant Cyfunwr

 • 7-12 blynedd o brofiad ers cwblhau eich PhD (yn ogystal â 18 mis o absenoldeb mamolaeth ar gyfer pob plentyn neu 'seibiant gyrfa cymwys' megis salwch hirdymor)
 • Profiad o lunio sawl cyhoeddiad pwysig heb gyfranogiad eich goruchwyliwr PhD
 •  Y gallu i ddangos hanes o lwyddiannau cynnar sy'n briodol i'ch maes ymchwil a'r pwynt yn eich gyrfa, gan gynnwys cyhoeddiadau sylweddol (fel y prif awdur) yn y prif gyfnodolion gwyddonol amlddisgyblaethol rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid, neu yn y cyfnodolion rhyngwladol mwyaf blaenllaw a adolygwyd gan gymheiriaid yn eich maes priodol.
 • Rhagor o wybodaeth: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants

Bod yn gymwys i gael Grant Uwch

 • Uwch-ymchwilwyr brwd sydd â mwy na 12 blynedd o brofiad ers cwblhau PhD
 • Hanes o lwyddiannau ymchwil sylweddol yn y 10 mlynedd ddiwethaf
 • Arweinwyr eithriadol o ran gwreiddioldeb a phwysigrwydd eu cyfraniadau ymchwil
 • Rhagor o wybodaeth: https://erc.europa.eu/advanced-grants

Bydd y broses hon yn nodi'r ymgeiswyr/prosiectau posibl cryfaf fel y gellir gwneud y gwaith cynllunio priodol a rhoi'r cymorth addas ar waith er mwyn sicrhau bod y cynigion yn gwireddu eu potensial yn ystod y cyfnod cyn y dyddiadau cau.

Edrychwn ymlaen i glywed am y cynigion newydd cyffrous i'w datblygu.