Connected Communities: Agweddau a Dyheadau – Dehongli Anabledd

Ym mis Tachwedd 2016, fel rhan o brosiect 'Legacy of Longfields' Connected Communities, gwnaethom ddathlu hanes ac effaith Canolfan Longfields sydd bellach ar gau.

Connected

Connected Communities: Agweddau a Dyheadau – Dehongli Anabledd

Croesawodd y Ganolfan agweddau newydd tuag at drin y rheini ag anableddau corfforol a dysgu, a gosododd dueddiadau mewn agweddau tuag at driniaethau mewn canolfannau ym mannau eraill.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a chafodd ei arwain gan ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a Chelfyddydau Anabledd Cymru a'i noddi gan Gyngor Dinas Abertawe. Rhoddodd cyn-ddefnyddwyr y gwasanaeth o Ganolfan Longfields ac ysgol Pen-y-Bryn gyhoeddusrwydd i ddehongliadau, agweddau a dyheadau artistig mewn perthynas ag anabledd, gan greu ffilmiau digidol byr a cholages, a gellir gweld sampl ohonynt yma: http://swanseavalleyhistory.com/community-projects-2014-present/legacy-of-longfields-centre-project/

Roedd y digwyddiad yn rhan o'r ŵyl Being Human<http://beinghumanfestival.org/>, sef unig ŵyl y DU ar y dyniaethau. Bellach yn ei thrydedd flwyddyn, roedd yr ŵyl eleni ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys digwyddiadau ar y thema 'Gobeithion ac Ofnau' yn ystod wythnos yr ŵyl a gynhaliwyd rhwng 17 a 25 Tachwedd 2016. 

I gael rhagor o wybodaeth, archifau digidol a lluniau, dilynwch flog Legacy of Longfields neu cysylltwch â Kate Spiller yn REIS (k.spiller@swansea.ac.uk).