Staff y Cyfrif Cyflymiad Effaith

Emma Dunbar

Emma Dunbar

Rheolwr Masnachol Canolfan NanoIechyd 

Y prif bwrpas y rôl yw gweithredu fel pont hwyluso cysylltiadau rhwng ymchwilwyr academaidd a diwydiant. Mae cyfrifoldebau Emma yn cynnwys: Datblygu cyfleoedd arloesol ac effeithiol ar gyfer cydweithio ar ymchwil a masnacheiddio, gan ysgogi ymgysylltiad strategol gyda busnesau, cyflymu effaith a chynaladwyedd y ganolfan a hybu technolegau gofal iechyd newydd.

E-bostiwch Emma

+44 (0)1792 606471  +44 (0)7860 736047

 www.swansea.ac.uk/nanohealth