Arbenigedd ymchwil

RAE2008

RAE2008

Dangosodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 bod Abertawe yn prysur gyflawni ei huchelgeisiau.

Darllenwch mwy am ein llwyddiant.

Effaith a Dylanwad

Effaith a Dylanwad

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.

Darllenwch mwy am effaith ein hymchwil.