Arbenigedd ymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Mae Prifysgol Abertawe'n ymgysylltu'n llawn â'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ac mae'n anelu at ddarparu gwybodaeth berthnasol a diweddar ar yr REF i'w chydweithwyr a'i rhanddeiliaid allanol. Mae gwybodaeth ar y tudalennau hyn yn cynnwys manylion ar y fframwaith, yr amserlen, effaith, newyddion, digwyddiadau gwybodaeth a chysylltiadau defnyddiol.

Mae REF 2014 yn olynydd RAE 2008 ac mae'n anelu at asesu ymchwil ar draws Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.  Yn benodol bydd yr REF yn:

  • Hysbysu'r broses o ddethol a dosrannu cyllid ymchwil i Sefydliadau Addysg Uwch
  • Darparu gwybodaeth feincnodi ac yn sefydlu llinellau mesur nodweddiadol
  • Darparu atebolrwydd dros fuddsoddi cyhoeddus mewn ymchwil ac yn dangos y buddion o wneud hynny.

Trwy'r REF, mae cyff cyllido'r DU yn anelu at ddatblygu a chynnal sector ymchwil dynamig sy'n cystadlu'n rhyngwladol ac sy'n gwneud cyfraniad mawr i ffyniant economaidd, lles cenedlaethol a'r gwaith o ehangu a lledaenu gwybodaeth.

Bydd y tudalennau hyn yn dweud mwy wrthych am gyflwyniadau REF, amserlen REF, ac effaith.

Caiff manylion pellach am y fframwaith eu rhyddhau gan HEFCE ym mis Gorffennaf 2011. Yn y cyfamser, ceir rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe HEFCE: www.ref.ac.uk

RAE2008

RAE2008

Dangosodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 bod Abertawe yn prysur gyflawni ei huchelgeisiau.

Darllenwch mwy am ein llwyddiant.

Effaith a Dylanwad

Effaith a Dylanwad

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920.

Darllenwch mwy am effaith ein hymchwil.