Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair

Manteisiwch ar gefnogaeth ariannol a chryfhau'ch CV

Mae ein Hysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair ar gael i ddeiliaid sydd â chynnig ar y rhaglen feistr a addysgir gan Ysgol y Gyfraith sy'n dechrau yn yr hydref 2018. 

Yn ychwanegol at y cyfraniad ariannol, bydd derbynwyr ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau sy'n gwella gyrfa. Anogir y rhai sy'n derbyn i: 

  • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
  • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu i ddod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
  • Cyfrannu at ddatblygu a rhedeg Canolfan Graddedigion yr Ysgol. 

Dysgwch am ein cyrsiau ôl-raddedig yma.

Ysgoloriaethau ar gael i ddeiliaid cynnig

Ysgoloriaethau ôl-raddedig (a addysgir)

Ar gael i fyfyrwyr o unrhyw wlad sydd â chynnig i astudio rhaglen feistr a addysgir yn Ysgol y Gyfraith sy'n dechrau ym mis Medi 2018.

£3,000 am un flwyddyn academaidd - wedi'i dynnu'n awtomatig o ffioedd dysgu (ni ellir trosglwyddo hyn i dderbyniad arall os ydych chi'n gohirio mynediad).

Sut i wneud cais

Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd a llenwch y Cais am Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2018 2018

Byddwn yn ystyried eich: 

 Cymhwysedd academaidd

  • Angen ariannol
  • Brwdfrydedd a chynlluniau yn y dyfodol
  • Gallu a chynlluniau i gyfrannu'n ôl i Ysgol y Gyfraith ac i Brifysgol Abertawe.

Dyddiadau cau:

Myfyrwyr rhyngwladol - 15 Ebrill 2018

Myfyrwyr Cartref / UE - 30 Mehefin 2018