Ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth i gymdeithas

Mae ymchwil yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg yn cysylltu damcaniaeth academaidd â chymwysiadau ymarferol yn y byd go iawn - maent yn rhoi'r sgiliau a'r profiad i fyfyrwyr a staff ddeall y dirwedd gyfreithiol newidiol ac i oresgyn heriau cyfoes.

Mae ein hymchwil yn rhyngddisgyblaethol a chaiff ei ddatblygu'n rheolaidd drwy gydweithio'n agos â sefydliadau sector preifat a sector cyhoeddus, gan bontio ystod eang o ddiddordebau, gan gynnwys cyfraith amgylcheddolcyfiawnder ieuenctid, hawliau dynolcyfraith fasnach ryngwladoleiddo deallusolffederaliaeth gymharol a niwrofoeseg

Graddiodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 95% o'n hymchwil o safon fyd-eang a bod 60% yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu o ragoriaeth ryngwladol