Swansea University Hafan - Prosiectau Presennol

Cysylltu â Ni Ysgol y Gyfraith Hafan

Research at the Hywel Dda Institute

Mae yr Athro Gwynedd Parry  yn cwblhau monograff o'r enw, "Cymru'r Gyfraith: Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol". Mae'r monograff, a ysgrifennwyd yn yr iaith Gymraeg, yn dadansoddi y themâu allweddol sydd wedi ysbrydoli datblygiad Cymru'r Gyfraith. Mae'n adlewyrchu ar y dimensiynau cyfansoddiadol, gwleidyddol, diwylliannol, academaidd a chyfreithiol sydd i Gymru’r Gyfraith, ac yn tynnu ar safbwyntiau cymharol a rhyngwladol. Mae'r monograff, sydd yn bosibl diolch i gyllid ymchwil a ddyfarnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru yn ystod haf 2012.    

 

Mae’r Athro Gwynedd Parry wedi cyfrannu i brosiect sydd yn cynnwys ysgolheigion o brifysgolion ledled Ewrop, sy'n arfarnu gweithrediad Siarter Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol. Fel rhan o'r prosiect, cynhaliwyd cynhadledd ar y thema “Dehongli a Gweithredu Siarter Ewrop ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol”. a gynhaliwyd gan y Cyngor ar gyfer Diwylliant Galisaidd a Phrifysgol Santiago de Compostela ar 23 Chwefror 2010. Bydd ffrwyth y gynhadledd a'r cydweithrediad dilynol yn cael eu cyhoeddi mewn cyfrol yn 2012.